Lehtikuva/Emmi Korhonen

Lyhyt työllisyyssanasto

Työllisyysasteen trendillä tarkoitetaan kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettua työllisyysastetta.

Työtön on Tilastokeskuksen kyselyssä henkilö, joka on vailla ansiotyötä ja on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen 4 viikon aikana ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa. Työtön on myös henkilö, joka odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden sisällä ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa.

Työllinen on tehnyt tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin töitä tai ollut tilapäisesti poissa työstä, esimerkiksi lomalla tai sairaana. Myös äitiys- tai isyysvapaalla tai sairauslomalla olevat luetaan työllisiksi.

Työttömän määritelmä on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukainen, työllisen määritelmä on EU-maiden yhteinen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä yli vuoden. (UP/BS)

Työllisyysaste on noussut 71,9 prosenttiin, kun kausi- ja satunnaisvaihtelut tasoitetaan. Hallituksen tavoitteesta puuttuu työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 2600 uutta työllistä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen työllisyysluvut jäävät selvästi muista Pohjoismaista ja työttömyysluvut ovat kovemmat kuin EU:ssa keskimäärin.

Työttömyyden trendi oli Tilastokeskuksen mukaan heinäkuussa 7,3 prosenttia.

Työministeri Jari Lindström ehti heinäkuussa riemuita, että hallituksen tavoite 110 000 uudesta työllisestä on saavutettu. Tarkistetut luvut osoittavat, että kesäkuun saldo oli 109 000.

Heinäkuussa tavoite saavutettiin, sillä hallituskaudella työllisyys on kasvanut 116 600 hengellä. Ministeriöstä huomautetaan, että tavoitteesta voidaan edelleen pudota, jos hallituskaudelle sattuu muutama heikompi kuukausi.

”Suhdanteet eivät selitä kaikkea”

Miesten työllisyyden kasvu on työ- ja elinkeinoministeriön mukaan hidastunut, sillä talouskasvun tuomat teollisuuden työpaikat ovat jo pääosin täyttyneet. Naisille on tarjolla työpaikkoja palvelualoilla.

Työllisyys on kohentunut koko maassa, mutta esimerkiksi Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa on paljon pitkäaikaistyöttömiä.

Pitkäaikaistyöttömyys vaatii ministeriön mukaan yhä tehokkaampia toimia. Pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuun lopussa 77 000, eli 29 200 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

TEM:n tutkimusjohtaja Heikki Räsänen sanoo, että pitkäaikaistyöttömien määrän laskua ei voida selittää pelkästään suhdanteilla. Trendimuutos on niin merkittävä, että myös työllisyystoimilla on osuutta tilanteen kohenemiseen.

Mahdollisuus palkata pitkäaikaistyötön helpotetusti määräaikaiseen työsuhteeseen sekä TE-toimistojen määräaikaishaastattelut ovat osaltaan vähentäneet Räsäsen mukaan pitkäaikaistyöttömyyttä.

Määräaikaishaastattelut jouduttivat kaikkiaan noin 30 000 henkilön tilastotietojen päivitystä työttömistä työllisiksi tai työvoiman ulkopuolella oleviksi.

Alityöllistettyjä

Osa-aikaisten työsuhteiden osuus on kasvanut viime vuosina nopeammin kuin kokoaikaisten, vaikka valtaosa uusista työsuhteista on edelleen kokoaikaisia.

Tilastokeskuksen mukaan alityöllisiä oli kesäkuun lopussa yli 140 000. Neljässä vuodessa heidän määränsä on kasvanut yli 10 000:lla.

Tilastokeskuksen kyselyn mukaan ylipäänsä alle 30 viikkotyötuntia tekevät olisivat halukkaita saamaan lisätunteja tai kokoaikatyötä.

Lyhyt työllisyyssanasto

Työllisyysasteen trendillä tarkoitetaan kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettua työllisyysastetta.

Työtön on Tilastokeskuksen kyselyssä henkilö, joka on vailla ansiotyötä ja on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen 4 viikon aikana ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa. Työtön on myös henkilö, joka odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden sisällä ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa.

Työllinen on tehnyt tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin töitä tai ollut tilapäisesti poissa työstä, esimerkiksi lomalla tai sairaana. Myös äitiys- tai isyysvapaalla tai sairauslomalla olevat luetaan työllisiksi.

Työttömän määritelmä on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukainen, työllisen määritelmä on EU-maiden yhteinen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä yli vuoden. (UP/BS)