Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Lähes 70 prosenttia vähävaraisista perheistä tulevista nuorista on joutunut alakoulussa kiusaamisen uhriksi. Tämä selviää Pelastakaa lapset -järjestön tuoreesta Lapsen ääni -kyselystä.

Kyselyssä 69 prosenttia nuorista, jotka kokevat tulevansa vähävaraisesta perheestä, kertoi tulleensa kiusatuksi. Hyvin toimeentulevien perheiden lapsilla vastaava luku oli 40 prosenttia.

– Ala-asteella luokkakaveriani kiusattiin, kun hän tykkäsi koulun leivästä, kun kotona ei ikinä saanut sellaista hyvää leipää. Häntä piikiteltiin asiasta usein, yksi kyselyyn vastaajista kertoi.

Tänä vuonna tehdyssä kyselyssä selvitettiin 13–17-vuotiaiden lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä ja siihen liittyvästä kiusaamisesta erityisesti kouluympäristössä. Kyselyyn vastasi 1 706 lasta keväällä 2018. Kysely tehtiin verkkokyselynä.

Lähes 40 prosenttia vastanneista arvioi, että kouluissa työskentelevät aikuiset eivät puutu tarpeeksi kiusaamiseen.

– Lapsiköyhyyteen ja sen vaikutuksiin on puututtava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Koulumaailmassa on tunnistettava köyhyyden vaikutukset lasten koulunkäyntiin ja heidän arkeensa nykyistä paremmin, sanoo Pelastakaa lasten kansalaistoiminnan ja vaikuttamistyön johtaja Riitta Kauppinen.