Lehtikuva/Mikko Vähäniitty

Professoriliitto ja Tieteentekijöiden liitto vetoavat, että yliopistoindeksin jäädytys lopetettaisiin. Se toisi yliopistoille noin 35 miljoonaa euroa.

Yliopistoille on tulossa lisää tehtäviä, mutta niiden rahoitukseen ei ole luvassa parannusta. Tieteentekijöiden liitto ja Professoriliitto muistuttavat kannanotossaan, että yliopistoindeksin jäädytys on edelleen voimassa.

Liitot pitävät tehtävien lisäämistä ja samaan aikaan tapahtuvaa rahoituksen vähentymistä mahdottomana tehtävänä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä laaditun vision mukaan 50 prosenttia ikäluokasta pitäisi saada käymään korkeakoulu.

– Koulutuksen sektorilla varhaiskasvatus ja toisen asteen oppimateriaalit ovat ainoita kohteita, jotka valtiovarainministeriön budjettiehdotuksen mukaan ovat saamassa lisää rahaa. Nämäkin satsaukset ovat tärkeitä. Samalla budjetinlaatijoilta on kuitenkin unohtunut se, että nykyajan ongelmat ovat sen verran viheliäisiä, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan korkeamman koulutuksen tuomaa osaamista ja tutkimusta. Kilpailijamaissamme tämä on havaittu Suomea paremmin, sanoo Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen tiedotteessa.

Yliopistoindeksin palautus toisi yliopistoille ensi vuonna 35 miljoonaa euroa, liitot muistuttavat. Kannanotossaan ne myös huomauttavat, että maan taloustilanne on täysin toinen kuin vaalikauden alussa, jolloin hallitus päätti jäädyttää yliopistoindeksin.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus on liittojen mielestä ristiriidassa myös tutkimus- ja innovaationeuvoston linjausten kanssa. Neuvosto haluaa kasvattaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen (TKI) osuuden neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoite jää yhä kauemmaksi, jos satsauksia julkiseen tutkimusrahoitukseen ei ryhdytä vähitellen tekemään.

– Tutkimustyön edellytykset on saatava kuntoon pitkäjänteisellä ja ennustettavalla perusrahoituksella. Kilpaillun rahoituksen osuutta ei saa kasvattaa perusrahoituksen kustannuksella, sanoo Professoriliiton puheenjohtaja Jouni Kivistö-Rahnasto.