Jarmo Lintunen

Paineet valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) ensi vuoden budjettiin esittämiä veroratkaisua kohtaan kasvavat julkisella sektorilla.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n mielestä veronalennuksilla kikkailu on lyhytnäköistä, sillä julkiset ja erityisesti julkisesti tuotetut palvelut estävät parhaiten eriarvoisuutta. Kyse on myös naisten yhteiskunnallisesta asemasta.

– Eriasteinen veropopulismi on saanut liikaa sijaa julkisessa keskustelussa. Veronalennusten sijaan mahdollinen talouden liikkumavara olisi käytettävä kuntien palveluiden turvaamiseen ja lomarahaleikkausten peruuttamiseen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa.

Lomarahat takaisin pienipalkkaisille

Valtionhallinnossa on valmisteilla lukuisa joukko organisaatiomuutoksia maakuntauudistuksen lisäksi.

Niemi-Laine muistuttaa myös, että valtion on varauduttava palauttamaan leikatut lomarahat julkisen sektorin työntekijöille.

– Kiky-sopimuksen mukaan valtion ja kuntien työntekijät maksavat vuosien 2017–2019 lomarahoillaan yksityisten työnantajien sairasvakuutusmaksun alennuksen. Palkinnoksi tästä valtio rohmuaa kunnilta säästyneet rahat leikkaamalla niiden valtionosuuksia. Olisi oikea viesti julkista palvelua tekeville, että taloudellisen tilanteen kohentuessa leikkausten vaikutukset palautettaisiin jopa etuajassa, Niemi-Laine muistuttaa.

Virastojen määrärahaleikkauksista luovuttava

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola vaatii, että hallitus luopuu budjettiriihessä valtion virastojen kategorisista määrärahaleikkauksista sekä julkisen sektorin henkilöstön määräaikaisista lomarahojen leikkauksista.

ILMOITUS

– Uudistusten henkilöstömenoihin ja muihin kustannuksiin tulee varata riittävä rahoitus.

Valtionhallinnossa on valmisteilla lukuisa joukko organisaatiomuutoksia maakuntauudistuksen lisäksi.

Valtion lupa- ja valvontavirasto perustetaan, maistraattien ja väestörekisterikeskuksen toimintoja organisoidaan uudeksi virastoksi sekä uudistetaan liikenne- ja viestintäministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön virastot.

Yliopistoindeksi palautettava

Simola vaatii myös korkeakoulujen perusrahoitusta kestävälle pohjalle.

– Yliopistoindeksin palauttaminen mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toiminnan ja talouden suunnittelun, sanoo Simola.