Sisäilmaongelmat ovat valitettavan tuttuja monelle suomalaiselle. Työikäiset ihmiset viettävät ajastaan noin 90 prosenttia sisätiloissa – pienet lapset ja vanhukset enemmänkin. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta puhtaalla ja raikkaalla sisäilmalla on väliä.

Oppiminen onnistuu paremmin jos ei ole koko ajan kipeä, ja opettaminen huomattavasti sujuvammin jos ääni ei ole poissa ja kurkku tukossa.

Sairas rakennus voi viedä ihmiseltä voimat kokonaan.

Rakennusten terveellisyyteen ei edelleenkään suhtauduta riittävällä vakavuudella. Oireilevien ja sairastuneiden potilaiden tutkimukset, hoito ja tuki ovat edelleen heikosti järjestettyjä, ja monet tuntevat jäävänsä väliinputoajiksi.

Sisustukseen käytettävien materiaalien päästöjä on saatu rajoitettua huomattavasti, mutta erilaisista rakenteellisista puutteista johtuvista kosteusongelmista on tullut yhä suurempi ongelma, jonka pelätään pahenevan tiukentuvien energiansäästötavoitteiden myötä.

ILMOITUS
Meidän suomalaisten on ratkottava sisäilmaongelmamme itse.

Olen selvitellyt parlamentissa EU-tason säätelyä sisäilman parantamisen suhteen.

Euroopan neuvosto ei ole keskustellut erityisten terveyspalveluiden ja erityissairaanhoidon järjestämisestä homeista ja mikrobeista sairastuneille, mutta sisäilman laatua koskevaa laajempaa kysymystä on äskettäin käsitelty rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin tarkistamisen yhteydessä.

Sisäilman laatu todennäköisesti sisällytetään luetteloon niistä energiatarpeiden laskennan näkökohdista, joihin tarvitaan parannuksia. Lainsäätäjien neuvottelema säädös on parhaillaan lingvistijuristien viimeisteltävänä.

Euroopan komissio ei aio laatia luokittelua sisäilman aiheuttamista sairauksista. Tietoa puutteellisista asuinoloista kerätään Euroopan tulo- ja elinolotilastotutkimuksella, ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivin käynnissä olevassa tarkistuksessa korostetaan kyllä yleisten sisäilmasto-olosuhteiden merkitystä.

Yksityiskohtaisten ilmanvaihtoa ja sisäilman laatua koskevien vaatimusten vahvistaminen kuuluu kuitenkin edelleen jäsenvaltioiden, ei komission, toimivaltaan.

Meidän suomalaisten on siis ratkottava sisäilmaongelmamme itse. Suomessa on tutkitusti maailman paras ilmanlaatu – varmistetaan, että näin on myös rakennusten sisällä.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 30 €/3 kk + sähköinen digilehti 3 kuukaudeksi 4,90 €.