All Over Press / Ismo Pekkarinen

Kesäkuun lopussa kokoonnuimme Itä-Suomen maakuntien hallituksien ja kansanedustajien kanssa linjaamaan Itä-Suomen edunvalvonnan yhteistyötarpeita ja tärkeimpiä edunvalvonnan kohteita.

Tärkeimmät infrakohteet ja Itä-Suomen elinkeinojen menestymisen kannalta tarpeelliset kohteet löydettiin helposti hyvällä yhteistyöllä. Jopa matkailun kannalta tärkeä Saimaan vesistö tunnustettiin yhteiseksi matkailun tärkeäksi vetovoimakohteeksi. Ainoaksi ongelmaksi jäi nimi: onko se Lakeland Saimaa vai jokin muu ehdotetuista.

Jäin kokouksen jälkeen pohtimaan, miten laajalta alueelta Saimaan vesi tulee. Karttatutkimuksen jälkeen löysin Saimaan latvavesiä Pielavedeltä, Kiuruvedeltä, Juankoskelta, Nilsiästä, Nurmeksesta ja Lieksasta. Kaikki näiden alueen vedet lopulta päätyvät useiden isojen vesistöjen jälkeen Saimaaseen ja sieltä joko Laatokan tai Saimaan kanavan kautta Suomenlahteen.

”Selkein Itä-Suomea koskettava ja yhdistävä asia on Saimaa ja sen vesistöt.”

Käytännössä Saimaan vaikutusaluetta on koko Itä-Suomi. Siksi myös matkailumarkkinoinnin tulisi kattaa koko Itä-Suomi. Mutta kuinka siihen päästään?

Aloin miettiä, millainen olisi Itä-Suomen maakunta. Alueella sijaitsee neljä yliopistokaupunkia: Joensuu, Kuopio, Lappeenranta ja hallinnollinen pääkaupunki Mikkeli. Lisäksi on useita seutukaupunkeja, joista löytyy elinvoimaista teollisuutta, hienoa maaseutua ja kaunista luontoa vesistöjen ympärillä.

ILMOITUS

Tässähän meillä olisi edunvalvonnan kannalta yhtenäinen ja elinvoimainen maakunta! Vai olisiko?

Uskon, että ainakin elinkeinopolitiikan kannalta vastaus on kyllä. Yritysten kannalta tärkeintä on, että pystyisimme yhdessä kehittämään koko Itä-Suomen saavutettavuutta, mikä parantaisi yritysten markkina-asemaa ja mahdollisuuksia kehittää toimintojaan kilpailukykyisiksi.

Maakunnallisen hallinnon osalta ongelmaksi nousisi varmasti pääkaupungin valinta. Olisiko se jokin yliopistokaupungeista vai jokin keskialueella oleva kaupunki? Tällaisen suurmaakunnan hallinnon muodostamisesta syntyisi varmasti kiistaa. Pelkona on selvästi se, että maakuntahallinnon valta keskittyisi suurimpiin kaupunkeihin. Siksi alueellisen edunvalvonnan kannalta olisi tärkeää, että nykyiset eduskuntavaalirajat säilytettäisiin. Se tasapainottaisi valtasuhteita.

Mikä sitten Itä-Suomen maakunnan nimeksi? Ilman muuta nimen pitäisi yhdistää koko Itä-Suomea.

Selkein Itä-Suomea koskettava ja yhdistävä asia on Saimaa ja sen vesistöt. Nimen pitäisi siis olla Saimaan maakunta. Tällöin kaikkia Itä-Suomen matkailumahdollisuuksia voitaisiin markkinoida Saimaan matkailuna – aivan kuten Lapin eri alueet ovat yhden matkailunimen alla.

Nyt kun syksyä kohden valmistaudutaan eduskunnan valiokunnissa käsittelemään hallituksen esitystä maakuntauudistukseksi, on hyvä pohtia myös maakuntien tulevaisuutta, niiden vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Nyt maakuntajako on jo niitattu kiinni, ja tuskin siihen lähitulevaisuudessa tulee muutoksia. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tulevaisuudessa yhtenäinen ja yhteistyökykyinen Itä-Suomi pystyy parhaiten edistämään alueemme elinkeinoelämää ja muuta edunvalvontaa ja pitämään koko alueen asuttuna ja elinvoimaisena. (Tämä on henkilökohtainen näkemykseni.)

Matti Semi
kansanedustaja
vasemmistoliitto