Akava/Liisa Takala

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli viime vuonna lähes 87 prosenttia.

Korkeakoulutettujen työttömien määrä on laskenut viime vuonna nopeasti. Tämän vuoden kesäkuussa korkeakoulutettuja työttömiä oli vajaat 6 600 vähemmän eli 13 prosenttia kuin vuotta aiemmin.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste oli vuonna 2017 lähes 87 prosenttia. Perusasteen varassa olevilla työllisyysaste oli noin 41 prosenttia, kun se ennen 1990-luvun lamaa oli yli 60 prosenttia.

– Perusasteen varassa oleville työikäisille tulisi tarjota koulutusta, joka mahdollistaa nopean työllistymisen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Mahdollisimman moni nuori suorittamaan vähintään toisen asteen tutkinnon.

Akavan tavoitteena on pitkällä aikavälillä, että mahdollisimman moni nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Akavan tavoitteena on 75 prosentin työllisyysaste. Työllisyysaste lähentelee nyt 72 prosenttia.

– Käymme Akavassa syksyn aikana laajan keskustelun työllisyyden parantamisesta ja työmarkkinapolitiikan suuntaviivoista. Haemme yhdessä liittojemme kanssa uusia keinoja nostaa työllisyyttä kaikilla koulutusasteilla, myös pelkän perusasteen suorittaneiden joukossa, Fjäder toteaa.