Jarmo Lintunen

Kuukausiansion mediaani oli 660 euroa.

Entistä useampi eläkeläinen jatkaa työntekoa satunnaisesti, tavallisimmin entisen työnantajan palveluksessa.

Eläketurvakeskuksen ETK:n tutkimuksen mukaan työssä käyvien eläkeläisten osuus on noussut kymmenessä vuodessa 7,5 prosentista 8,9 prosenttiin, kun osa-aikaeläkeläiset lasketaan mukaan.

ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto on selvittänyt, yleistyikö eläkeläisten työssäkäynti vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen. Hän vertasi tilastoja vuosilta 2007–2016.

Kannisto huomauttaa, että eläkeuudistuksen jälkeen myös eläkeläisten määrä kasvoi huomattavasti. Tilastojen mukaan 63–67-vuotiaista eläkeläisistä kävi toissa vuonna töissä noin 30 000. Luvussa ovat mukana myös omaishoitajat, satunnaisesti töitä tehneet sekä osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevat.

Kannisto laskee, että vuodesta 2010 eläkeläisten työnteko on yleistynyt prosenttiyksikön verran.

ILMOITUS

Työnteko houkuttaa hyvätuloisia eläkeläisiä

Kolme neljästä osatyökyvyttömyyseläkeläisestä käy työssä. Heistä 75 prosenttia työskentelee säännöllisesti.

Vanhuuseläkkeelle päässeistä työssä käyvät muita useammin ne, joiden eläke on muita eläkkeensaajia korkeampi.

Kannisto huomauttaa, että eläkkeen rinnalla tehty työ on pääosin osa-aikaista ja epäsäännöllistä.

Eläkeläisen työstä saatu kuukausiansio on keskimäärin hieman yli puolet hänen vanhuuseläkkeestään. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä työtä tekevien ansiot ovat kaksinkertaiset heidän osaeläkkeeseensä verrattuna.

Tutkimuksen mukaan kuukausiansioiden mediaani jäi toissa vuonna 660 euroon.

Paras neljännes sai työstä vähintään 1 470 euroa kuukaudessa, mutta pienituloisimman neljänneksen kuukausiansio jäi alle 310 euron.

Työssä yli 70-vuotiaanakin

Eläkeläisten työssäkäyntiä selittää Kanniston mukaan, että eläkeläiset ovat entistä paremmassa kunnossa ja aiempi työ on ollut mielenkiintoinen.

Työnteko kiinnostaa vielä ikääntyneenäkin. Esimerkiksi 70–74-vuotiaiden työllisyys nousi prosenttiyksikön ja 65–69-vuotiaiden liki kahden prosenttiyksikön verran vuosien 2011–2016 välillä.

Jälkimmäistä selittää osaltaan se, että eläkkeelle on voinut jäädä joustavasti 63–67-vuotiaana. Tästä ikäluokasta 90 prosenttia oli eläkkeellä eikä käynyt työssä.

Naiset useammin osatyökyvyttömiä

Työnteko näyttää houkuttavan enemmän eläkkeellä olevia naisia kuin miehiä. Kaikista työssä käyvistä 18–68-vuotiaista eläkeläisistä naisten osuus oli 57 prosenttia. Kyse on Kanniston mukaan osin tilastoharhasta, sillä eläkeläisistäkin valtaosa on naisia.

Kannisto huomauttaa, että eläkeläisnaisista selvästi suurempi osa on osatyökyvyttömyyseläkkeellä, jolloin työnteko on tavallisempaa kuin kokonaan eläkkeellä olevilla.

Eläkeläisnaisista osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 28 prosenttia ja eläkeläismiehistä vastaavasti 15 prosenttia.