Shawn Eggert /UN navy / Commons Wikimedia

Veroparatiisien läpinäkymätön toiminta lisää Amazonin sademetsien ja maailman valtamerien tuhoja.

Suurin osa aluksista, joiden tiedetään harjoittavan laitonta kalastusta, toimii tai on toiminut jonkin veroparatiisin, kuten Panaman tai Cayman saarten lipun alla. Lähes yhtä moni Amazonin sademetsien hakkuisiin osallistuva yhtiö kierrättää sijoituksiaan veroparatiisien kautta.

Ruotsin tiedeakatemian Global Economic Dynamics and the Bisosphere -tutkimuskeskus (GEDB) on julkaissut tutkimuksen, joka osoittaa veroparatiisien edistävän globaaleja ympäristötuhoja aiheuttavaa taloudellista toimintaa.

– Analyysimme osoittaa, että veroparatiisien toimintatapa ei ole vain yhteiskunnallis-poliittinen ja taloudellinen ongelma, ne ovat ongelma myös ympäristövaikutustensa vuoksi, tutkimusta johtanut Victor Galaz toteaa.

Veroparatiisit eivät ole vain yhteiskunnallispoliittinen ja taloudellinen ongelma, ne ovat ongelma myös ympäristövaikutustensa vuoksi

Soijaa ja nautaa tuotetaan veroparatiisirahoituksella

Suurin osa veroparatiisien ympäristövaikutuksiin kohdistuneista selvityksistä on ollut alueellisesti rajattuja ja niitä ovat tehneet tutkivat journalistit. Tutkivat toimittajat ovat nostaneet esiin muun muassa Indonesian palmuöljytuotantoon ja Länsi-Afrikan timanttikaivoksiin liittyviä ongelmia.

ILMOITUS

Galazin tutkimusryhmä on paneutunut siihen, miten veroparatiisien toiminta vaikuttaa valtameriin ja Amazonin sademetsiin, joiden katsotaan kuuluvan maailmanlaajuiseen yhteisvarantoon ja joiden ympäristövaikutukset ovat globaaleja.

Tutkimuksessa seurattiin Brasilian Amazonin soijan ja lihantuotantoon ohjattuja kansainvälisiä pääomia. Suurin osa niistä tuli veroparatiiseista, yleisimmin Cayman saarilta. Soijan ja lihakarjan kasvatuksen vuoksi sademetsiä hakataan niin laillisesti kuin laittomastikin.

– Analyysimme osoittaa, että kyseisille sektoreille virtasi lokakuun 2000 ja elokuun 2011 välillä yhteensä 26,9 miljardia dollaria (noin 23,7 miljardia euroa) ulkomaisia sijoituksia. Niistä noin 18,4 miljardia dollaria (16,23 miljardia euroa) kulki veroparatiisien kautta.

Laitonta kalastusta mukavuuslippulaivalta

Tutkimuksessa paneuduttiin myös veroparatiisien rooliin laittomassa kalastuksessa eli tarkemmin laittomassa, säätelemättömässä ja raportoimattomassa (IUU) kalastuksessa. Kävi ilmi, että suurin osa IUU-kalastusta harjoittavista tai sitä tukevista aluksista kulki jonkin veroparatiisin, useimmiten Panaman tai Belizen, lipun alla.

Veroparatiiseihin rekisteröidyt alukset ovat usein niin sanottuja mukavuuslippulaivoja. Käytännössä niiden valvonta on vähäistä, eikä niitä rangaista edes kansainvälisten lakien rikkomisesta. Osalla aluksista on kaksoisidentiteetti, toinen laitonta ja toinen laillista kalastusta varten.

Galazin johtaman tutkimusryhmän mukaan jatkossa olisi syytä paneutua ensinnäkin veromenetyksiin, joissa pitäisi ottaa huomioon niiden tukevan toimintaa, jolla on epäedullinen vaikutus globaaleihin yhteisvarantoihin kuten sademetsiin ja valtameriin. Myös kansainvälisten ympäristöjärjestöjen tulisi arvioida veroparatiisien merkitys ympäristölle.

Olennaista olisi myös, että kansainvälinen yhteisö ottaisi huomioon veroparatiisien tuottamien yhteiskunnallisten ja poliittisen ongelmien lisäksi niiden ympäristölle aiheuttamat tuhot.