Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Aktiivimallin vuoksi alennettua työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä.

Leikattua tukea saavista 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäivärahaa. Tiedot selviävät Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä tilastoista.

Huhti-kesäkuussa ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuuden alennettuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista 38 prosenttia sai etuuden alennettuna.

Ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että ansiopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita. Ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttömyysetuutta.

Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta.

Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuotta. Myös Kelan etuuksien saajissa alennetun etuuden saaminen oli sitä yleisempää, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse. Eniten alennettuja etuuksia maksettiin Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.