Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kaksi kolmesta ilmoittaa äänestävänsä varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa.

Mahdollisesti ensi vuoden toukokuussa pidettävät maakuntavaalit eivät kiinnosta laajoja kansanjoukkoja. Kaikista äänestysikäisistä 43 prosenttia ilmoittaa, että tulevat varmasti äänestämään tulevissa maakuntavaaleissa. Tämä käy ilmi KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta.

Noin viisi kuukautta ennen vuoden 2017 kuntavaaleja toteutettiin vastaava tutkimus äänestysvarmuudesta kuntavaaleissa. Sen perusteella varmasti äänestävien määrästä saatu tulos antaa viitteitä, että maakuntavaalien äänestysprosentti voisi jäädä jopa alle 50 prosentin tason.

Kahdeksantoista maakunnan perustaminen on vielä täysin auki. Maakuntien perustaminen on sidottu sote-uudistukseen, jota sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee. Maakuntavaalien pitäminen toukokuussa edellyttäisi, että eduskunta hyväksyy marraskuun lopussa sote- ja maakuntalait.

Vasemmistoliiton kannattajista yli puolet asettaa puolueen etusijalle äänestyspäätöksessä.

Puolueiden äänestysinto vaihtelee

Keskustan äänestäjät ovat innokkaimmin liikkeellä, jos maakuntavaalit tulevat. Kannattajista 86 prosenttia aikoo äänestää. Kaupunkipuolueiden kokoomuksen ja vihreidenkin kannattajista 80 vähintään neljä viidestä aikoo äänestää, heistä yli puolet vielä varmasti.

SDP:n kannattajista kolme neljästä ja vasemmistoliiton kannattajista vähintään kaksi kolmesta äänestäisi eli 69 prosenttia äänestäisi. Perussuomalaisista vain 54 prosenttia aikoo äänestää.

ILMOITUS

Äänestämisestään täysin varmat pitävät muita useammin puoluetta tärkeämpänä kuin ehdokasta. Toisaalta varmasti äänestävistäkin viidennes sanoo, että ehdokas on sittenkin tärkeämpi kuin puolue.

Puolue vai ehdokas?

Vasemmistoliiton kannattajista yli puolet, kokoomuksen kannattajista lähes puolet ja vihreiden kannattajista 45 prosenttia asettaa muita useammin puolueen etusijalle äänestäessään.

Vähiten ehdokkaalle asettavat painoa kokoomuksen ja vasemmistoliiton kannattajat. Vain reilu 10 prosenttia asettaa etusijalle ehdokkaan. Keskustan kannattajista 46 prosenttia ja SDP:n kannattajista 43 prosenttia pitää puoluetta ja ehdokasta yhtä tärkeinä.

Varttuneet ja korkeasti koulutetut äänestävät

Nuoret, opiskelijat, työntekijät, työttömät ja vähemmän koulutetut ovat epävarmimpia äänestäjiä maakuntavaaleissa. Tämä pätee myös muissa vaaleissa.

Esimerkiksi alle 30-vuotiaista vain joka neljäs eli 26 prosenttia ilmoittaa äänestävänsä varmasti. Yli 50-vuotiaat äänestävät kaksi kertaa aktiivisemmin, sillä heitä äänestää 52–54 prosenttia.

Ylemmät ja alemmat toimihenkilöt, yrittäjät sekä korkeasti koulutetut ovat keskimäärää vakuuttuneempia äänestämässä käymisestään.