Lehtikuva/Markku Ulander

Vastoin kaikkia myyttejä vapaa liikkuvuus hyödyttää usein vain niitä, jotka siirtyvät rikkaammista EU-maista köyhempiin.

Euroopan unionin kansalaiset saavat liikkua unionin alueella vapaasti, mutta kansalliset sosiaaliturvajärjestelmät voivat johtaa siihen, että toiseen maahan siirtyvä EU:n kansalainen päätyy köyhyyteen, kirjoittaa Kelan johtava tutkija Minna Ylikännö blogissaan.

Ylikännö viittaa Martin Seeleib-Keiseriin Eberhard Karls -yliopistosta Saksan Tübingenista kirjoittaessaan, että ”vapaa liikkuvuus hyödyttää käytännössä vain niiden valtioiden asukkaita, jotka siirtyvät esimerkiksi työtä hakiessaan EU:n sisällä halvempien elinkustannusten maihin. Paras tilanne on Seeleib-Keiserin mukaan tässä suhteessa tanskalaisilla ja huonoin Itä-Euroopan maissa asuvilla”.

Sosiaaliturvajärjestelmien taso ja kattavuus vaihtelevat maasta toiseen. Tämän seurauksena EU-maissa asuu ja elää EU-kansalaisia köyhyydessä, jopa irtolaisina. Seeleib-Keiser näkeekin tämän suurempana ongelmana kuin EU:n ulkopuolelta jäsenvaltioihin suuntautuvan muuttoliikkeen.

Vain hiukan yli puolet suomalaisista halusi yhtenäistä sosiaaliturvamallia vähäosaisille.

Suomalaiset nihkeitä EU-sosiaaliturvan yhtenäistämiselle

Ylikännö viittaa vuonna 2016 tehtyyn kyselyyn, joka kartoitti EU-kansalaisten näkemyksiä yhtenäisestä, maiden elinkustannuksiin suhteutusta sosiaaliturvasta. Tavoitteena olisi vähimmäiselannon takaaminen heikossa asemassa oleville.

European Social Surveyn vuonna 2016 tekemässä vertailluissa 18 valtiossa 66,7 prosenttia vastaajista oli tällaisen mallin kehittämisen kannalla. Suomalaiset suhtautuvat hyvin nihkeästi yhtenäiseen kaikkien vähäosaisimmille suunnattuun vähimmäisturvaan.

ILMOITUS

Puolueiden näkemyksissä eroja

Suomi on samassa joukossa EU:sta eroavan Iso-Britannian sekä Ruotsin,Itävallan ja Alankomaiden kanssa. Vain hiukan yli puolet suomalaisista halusi yhtenäistä sosiaaliturvamallia vähäosaisille. Kannatus mallia kohtaan kasvaa koulutusvuosien ja tulojen lisääntyessä.

– Mitä tulee arvoihin ja asenteisiin, suhtautuminen EU:n laajuiseen sosiaaliturvamalliin vähäosaisille on selvästi vahvinta silloin, kun vastaaja kokee olevansa lähellä vihreitä, SDP:tä tai vasemmistoliittoa. Heikointa kannatus on perussuomalaisia lähellä olevilla vastaajilla. He eivät kuitenkaan poikkea tilastollisesti merkitsevästi muita konservatiivipuolueita lähellä olevista vastaajista. kirjoittaa Ylikännö.

Myönteisintä suhtautuminen EU:n laajuiseen sosiaaliturvamalliin on Etelä- ja Itä-Euroopan maissa eli maissa, joissa sosiaaliturvan taso on nykyisellään matala. Saksa ja Ranska sijoittuvat vertailussa keskivaiheilla.