Lehtikuva/Mikko Stig

Eläkevakuutetut ja eläkevarat

Yksityinen sektori:

TyEL (työeläke) 3,4 miljoonaa vakuutettua, eläkevarat 126,2 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa.
YEL (yrittäjät) 479 000 vakuutettua, eläkevarat 0,1 miljardia.
MyEL (maatalousyrittäjät) 157 000 vakuutettua, eläkevarat 0,1 miljardia.
MEL (merimiehet) 49 000 vakuutettua, eläkevarat 1,1 miljardia.

Julkisalat:

KuEL (kunnallinen) 1,6 miljoonaa vakuutettua, eläkevarat 52,3 miljardia.
VaEL (valtio) 817 000 vakuutettua, eläkevarat 19,6 miljardia.
KiEL (kirkko) 130 000 vakuutettua, eläkevarat 1,5 miljardia.
KELA (kansaneläke, takuueläke) 20 100 vakuutettua.
Suomen Pankki 3 600 vakuutettua, eläkevarat 0,6 miljardia.
Henkilö voi olla työhistoriansa takia vakuutettuna useammassa kuin yhdessä eläkejärjestelmässä.

Lähde: ETK Koonnut: UP/BS

Aiemmin sijoitustuotot lisättiin eläkevaroihin tulevia eläkkeitä varten, mutta enää siihen ei pystytä kokonaan.

Eläkevaranto nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten oli viime vuoden lopussa 202,3 miljardia. Toistaiseksi näihin eläkevaroihin ei ole tarvinnut kajota, sillä eläkkeet on pystytty maksamaan työikäisten eläkemaksuilla ja entistä enemmän eläkesijoitusten tuotoilla.

Viime vuonna työeläkemaksut (TyEL) kattoivat 92 prosenttia TyEL-eläkkeistä, kun hallintokulut ja työttömyysrahoitusosuus rajataan pois. Suomen suurin työeläkevakuuttaja Ilmarinen kertoo, että sen 5 miljardin eläkemenosta noin 4,8 miljardia katetaan työeläkemaksuilla ja 0,2 miljardia sijoitustuotoilla

Aiemmin kaikki sijoitustuotot lisättiin eläkevaroihin tulevia eläkkeitä varten.

ILMOITUS

Eläkemenojen odotetaan kasvavan edelleen aina 2030-luvulle saakka. Viimeisetkin isot ikäluokat jäävät eläkkeelle reilun kymmenen vuoden sisällä, ja eläkeläiset elävät entistä pidempään.

Sijoitustuotot heikkenevät?

Ilmarinen ja muut työeläkeyhtiöt toivovat työllisyyden kohenevan edelleen, jotta eläkemaksujen virta jatkuisi vakaana ja eläkevarannot pysyvät riittävän suurina tulevia sukupolvia ajatellen.

Viime vuonna koko eläkevaranto kasvoi liki 12 miljardilla. Euromäärissä erot eri eläkejärjestelmien välillä ovat kuitenkin suuret. Esimerkiksi yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä (TyEL) eläkevarat kasvoivat 7,5 miljardilla ja kunnallisessa eläkejärjestelmässä (KuEL) 3,7 miljardilla.

Toistaiseksi eläkevaroihin ei ole tarvinnut kajota, sillä sijoitustuotot ovat olleet hyvät. Viime vuonna TyEL-järjestelmä tuotti 7,4 prosenttia ja kunnallinen KuEL-järjestelmä 7,7 prosenttia.

Matalat korot, kauppasodan uhka ja poliittinen epävakaus ovat vähentäneet sijoitustuottoja niin, että Ilmarinen aikoo siirtää sijoituksiaan kiinteistöihin.

3,8 miljoonaa TyEL-vakuutettua

Valtaosa suomalaisista palkansaajista on vakuutettuna TyEL- tai KuEL-järjestelmässä. TyEL-vakuutettuja on kaikkiaan 3,4 miljoonaa ja KuEL-vakuutettuja 1,6 miljoonaa.

TyEL-järjestelmästä sai toissa vuonna eläkettä 450 000 henkilöä ja KuEL-järjestelmästä 217 000 henkilöä. Toki pitää muistaa, että ihminen voi saada työhistoriansa takia eläkettä molemmista järjestelmistä.

Juttuun tarkennettu 9.8.2018 klo 15.13 tiedot Ilmarisen eläkemenoista.

Eläkevakuutetut ja eläkevarat

Yksityinen sektori:

TyEL (työeläke) 3,4 miljoonaa vakuutettua, eläkevarat 126,2 miljardia euroa vuoden 2017 lopussa.
YEL (yrittäjät) 479 000 vakuutettua, eläkevarat 0,1 miljardia.
MyEL (maatalousyrittäjät) 157 000 vakuutettua, eläkevarat 0,1 miljardia.
MEL (merimiehet) 49 000 vakuutettua, eläkevarat 1,1 miljardia.

Julkisalat:

KuEL (kunnallinen) 1,6 miljoonaa vakuutettua, eläkevarat 52,3 miljardia.
VaEL (valtio) 817 000 vakuutettua, eläkevarat 19,6 miljardia.
KiEL (kirkko) 130 000 vakuutettua, eläkevarat 1,5 miljardia.
KELA (kansaneläke, takuueläke) 20 100 vakuutettua.
Suomen Pankki 3 600 vakuutettua, eläkevarat 0,6 miljardia.
Henkilö voi olla työhistoriansa takia vakuutettuna useammassa kuin yhdessä eläkejärjestelmässä.

Lähde: ETK Koonnut: UP/BS