Lehtikuva/Viena Kytöjoki

Tutkimustietoa: Helle on iso riski

Tutkimuskohteena ovat olleet vuosien 2003 ja 2010 helleaallot.

Yli 75-vuotiaiden kuolleisuusriski nousi helleaaltojen aikana terveydenhuollon hoitolaitoksissa ja muissakin kuolinpaikoissa.

Vanhusten kuolleisuus lisääntyi terveydenhuollon hoitolaitoksissa voimakkaammin kuin muissa kuolinpaikoissa. Tämä selittynee pitkälti sillä, että laitoksiin sijoittuvat heikkokuntoisimmat ja siten myös kuumuuden vaikutuksille herkimmät henkilöt.

Noin puolet helleaaltojen aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista aiheutui verenkiertoelinsairauksista. Tämä ei ole yllättävää, sillä kuumuus kuormittaa voimakkaasti verenkiertoelimistöä

Kuolleisuusriski suureni verenkiertoelinten sairauksien lisäksi hengityselinsairauksien, mielenterveyden häiriöiden sekä hermoston sairauksien myötä.

Alle 75-vuotiaiden pääasiallisessa analyysissä havaittiin merkkejä myös hengityselinkuolemien lisääntymisestä.

Lähde: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2014, Virpi Kollanus ja Timo Lanki

Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen vaatii varautumaan nykyistä paremmin helteisiin, jotta vältytään terveysriskeiltä.

Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan vuosina 2003 ja 2010 esiintyneet helteet nostivat yli 75-vuotiaiden vanhusten kuolleisuutta merkittävästi. Päivittäinen kuolleisuus lisääntyi 21 prosenttia. Helle oli naisille miehiä kohtalokkaampi.

Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Martti Korhonen vaatii yhteiskuntaa parantamaan varautumistaan kuumuuteen. Erityisesti Eläkeläiset kantaa huolta vanhusten tukalasta tilanteesta.

Kuumuus koskettaa voimakkaasti ikäihmisiä sekä kotona että hoivalaitoksissa, mutta kuolleisuus lisääntyi voimakkaammin terveydenhuollon hoitolaitoksissa kuin muissa kuolinpaikoissa.

Helle uuvuttaa myös hoivahenkilöstöä

– Kuumuus on ikäihmisille todella tukalaa ja jopa hengenvaarallista. Helteet ovat erityisen suuri riski terveyden- ja sosiaalihuollon hoitolaitoksissa. Laitoksiin tulee saada riittävät ilmastointilaitteet, jotta saadaan vanhusten asumis- ja hoivahenkilökunnan työolosuhteista inhimilliset.

Korhonen muistuttaa, että myös hoitajia uhkaa uupuminen helteen ja työtaakan alle.

– Henkilöstöresursseja on lisättävä ja työsuojelusta huolehdittava.

Kiire varautua helteisiin

Suomessa on tavoitteena tukea vanhusten kotona asumista. Korhosen mukaan tämä edellyttää nyt koetunlaisilla helteillä investoimista kotien jäähdytykseen.

– Rakennusmääräyksiin ja asumisterveysohjeisiin tulee saada etenkin ikäihmisten asumiseen nykyistä tiukemmat ylärajat sisäilman lämpötilalle, jota voidaan säädellä esimerkiksi ilmastointilaitteiden ja kaukojäähdytyksen avulla.

Korhonen huomauttaa, että Suomessa ei ole kunnolla varauduttu helteisiin.

– Asialla on todella kiire, jos emme halua ihmisten läkähtyvän kuumuuteen. Tämä on ilmastonmuutoksen ja väestön ikääntymisen myötä todennäköisesti tulevina vuosina voimakkaasti paheneva ongelma.

Tutkijat kiirehtivät varautumista helteisiin jo neljä vuotta sitten

Myös Duodecimissa (2014) julkaistussa tutkimuksessa vaaditaan varautumista helteisiin ja tehostaa haittavaikutusten torjuntaa.

Tutkijoiden mukaan väestön ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen myötä vaikutukset todennäköisesti lisääntyvät tulevaisuudessa. Pitkittyneet helleaallot ovatkin merkittävä kansantaloudellinen riski.

Tänä kesänä hellepäiviä on ollut huomattavasti enemmän kuin tutkimusajankohtana: Vuonna 2003 hellepäivä laskettiin 21 ja vuonna 2010 jo 27 päivää.

Tutkijoiden mukaan tärkeää on parantaa myös sairaaloiden ja terveyskeskusten varautumista helleolosuhteisiin.

Jarmo Lintunen

Tutkimustietoa: Helle on iso riski

Tutkimuskohteena ovat olleet vuosien 2003 ja 2010 helleaallot.

Yli 75-vuotiaiden kuolleisuusriski nousi helleaaltojen aikana terveydenhuollon hoitolaitoksissa ja muissakin kuolinpaikoissa.

Vanhusten kuolleisuus lisääntyi terveydenhuollon hoitolaitoksissa voimakkaammin kuin muissa kuolinpaikoissa. Tämä selittynee pitkälti sillä, että laitoksiin sijoittuvat heikkokuntoisimmat ja siten myös kuumuuden vaikutuksille herkimmät henkilöt.

Noin puolet helleaaltojen aiheuttamista ennenaikaisista kuolemista aiheutui verenkiertoelinsairauksista. Tämä ei ole yllättävää, sillä kuumuus kuormittaa voimakkaasti verenkiertoelimistöä

Kuolleisuusriski suureni verenkiertoelinten sairauksien lisäksi hengityselinsairauksien, mielenterveyden häiriöiden sekä hermoston sairauksien myötä.

Alle 75-vuotiaiden pääasiallisessa analyysissä havaittiin merkkejä myös hengityselinkuolemien lisääntymisestä.

Lähde: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2014, Virpi Kollanus ja Timo Lanki