Juha Drufva

Selvä enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että valtion pitää turvata palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna, ilmenee Ylen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Muuttoliiketutkijan, valtiotieteen tohtori Timo Aron mielestä ”koko maan asuttuna pitäminen ei ole todellisuutta. Jos tällaista kysytään, pitäisi pystyä osoittamaan vastaajille, mitä se tarkoittaa esimerkiksi valtion budjetille.” (HS 24.7.)

Olen Aron kanssa eri mieltä. Valtiolla riittäisi rahaa koko maan asuttuna pitämiseen, jos verotuksessa noudatettaisiin veronmaksukykyperiaatetta, joka tarkoittaa, että jokainen maksaisi taloudellisten voimavarojensa mukaan, ja oikeudenmukaisuusperiaatetta, jonka mukaan eri tulotasoilla täytyisi maksaa eri määrä veroja.

Jos sen lisäksi veroparatiiseihin johtavat reitit saataisiin tukittua, rahaa yhteiskunnan kassaan tulvisi ovista ja ikkunoista.

Niin ei ole aina ollut. Esimerkkinä voidaan mainita varallisuusveron poistaminen noin 40 000 ”ökyrikkaalta” tämän vuosituhannen alkupuolella. Eri väristen hallitusten tekemät päätökset progression alentamisesta ovat hyödyttäneet eniten suurituloisia.

Suomi oli viime sotien jälkeen nykyiseen verrattuna erittäin köyhä. Siitä huolimatta rahaa löytyi maakuntayliopistojen ja valtioenemmistöisen teollisuuden perustamiseen Pohjois-Suomea myöten.

Yliopistot ja teollisuuslaitokset työllistivät ja hillitsivät muuttoliikettä. Mikään ei estä nyt menettelemästä samoin. Kyse on nytkin ainoastaan poliittisesta tahdosta.

Taito Taskinen
Kuopio