Lehtikuva/Martti Kainulainen

Hyvätuloiset, kaupunkilaiset ja yrittäjät pärjäävät tulevaisuudessa, mikäli kansalaisia on uskominen.

Kansalaiset uskovat vain hyvätuloisten elinolojen kehittyvän parempaan suuntaan seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Lauantaina julkistetusta laajasta, suomalaisten käsityksiä tulevaisuudestaan kartoittaneesta tutkimuksesta käy ilmi, että kaksi kolmesta suomalaisista on tätä mieltä.

Tutkimukseen osallistuneet arvioivat lisäksi, että tulevaisuudessa Suomessa pärjäävät kaupungissa asuvat ihmiset. Kaksi viidestä uskoo kaupunkilaisten elinolojen parantuvan ja joka kolmas säilyvän muuttumattomana ja vain joka viides heikkenevän.

Tutkimuksen teetti KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Huonotuloisten asiat menevät vääjäämättä huonompaan suuntaan.

Köyhät, vanhat, maalaiset

Maaseudulla asuvien elinolot huonontuvat, kaupungeissa taas olojen otaksutaan kohentuvan.

Ikääntyneiden elinolot kurjistuvat, kun lasten ja nuorten olojen arvioidaan, jollei parantuvan, niin säilyvän ennallaan.

ILMOITUS

Yrittäjillä uskotaan menevän tulevaisuudessa paremmin kuin palkansaajilla ja työttömillä erityisen heikosti.

Tutkimukseen vastanneista jopa 69 arvioi, että huonotuloisten asiat menevät vääjäämättä huonompaan suuntaan.

Eläkeläisten ja ikääntyneiden kohdalla vastaava prosenttiluku oli 64, maaseudulla asuvien kohdalla myös 64, työttömillä 61 ja viljelijöillä 58.

Lähes joka toinen arvioi myös opiskelijoiden olojen kurjistuvan entisestään.

Sinkuille menee hyvin

Lapsiperheiden ja sinkkujen arvioidaan tulevaisuudessa pärjäävän suurin piirtein yhtä hyvin. Niukka enemmistö uskoo lapsiperheiden aseman parantuvan tai säilyvän nykyisellään.

Vastaava usko yksin asuvien sinkkujen osalta on hieman vahvempi, 56 prosenttia.

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy toukokuussa 2018. Haastatteluja tehtiin 6 193.