Lehtikuva/Markku Ulander

OAJ vaatii lisää erityisopettajia ja oppimistavoitteiden tarkempaa suorittamista

Kouluihin tarvitaan lisää erityisopettajia ja luokanopettajia, joilla on erityispedagogiikan opinnot hallussa, toteaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Erityisluokkia on vähennetty muun muassa. Vantaalla ja Joensuussa. Nyt Lahden kaupunki on OAJ:n mukaan lopettamassa erityisluokat kokonaan.

Monissa kunnissa erityisopetusta tarvitsevat oppilaat on sijoitettu tavallisiin luokkiin, mutta opettajille ei ole annettu erityispedagogiikan koulutusta.

Pätevistä erityisopettajista on vajetta monissa kunnissa.

OAJ vaatii lisää erityispedagogiikan koulutuspaikkoja. Puheenjohtaja Olli Luukkainen muistutti torstaina, että erityisopetusta tarvitsevien lasten määrä on kasvanut. Kun oppilaan vaikeuksiin ei puututa riittävän varhain, peruskoulun vaatima oppimäärä jää tavoittamatta ja ongelmat siirtyvät toiselle asteelle.

Pätevistä erityisopettajista on vajetta monissa kunnissa. Joissakin kunnissa yksi erityisopettaja kiertää kouluja, jolloin kunkin oppilaan tarvitsema erityisopetus jää vähäiseksi.

ILMOITUS

Kun kaikista opettajista 95–97 prosenttia on päteviä, erityisopettajista päteviä on vain 87 prosenttia.

Ongelmat näkyvät jo esiopetuksessa

OAJ esittää, että esikouluissa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla olisi yksi erityisopettaja 50 lasta kohden.

Jo esiopetuksessa lapset jäävät vaille tarvitsemaansa tukea, käy ilmi opettajille tehdystä kyselystä. Tilanne on Luukkaisen mukaan laiton, sillä perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus saada tarvitsemansa tuki välittömästi.

Joka viides esiopetuksen opettaja kertoo, että osa-aikaista erityisopetusta ei ole ollut tarjolla lapsille lainkaan. Liki 40 prosenttia vastaajista sanoo osa-aikaista erityisopetusta saadun satunnaisesti.

Lisäksi tuki saattaa viipyä ja ongelmat paheta ylisuurissa ryhmissä. Yli 70 prosenttia opettajista katsoo, etteivät lapset saa erityistukea viipymättä. Joka kymmenes opettaja kertoo ryhmäkokojen kasvaneen, vaikka mukana on erityistukea tarvitsevia lapsia.

”Välitodistuksia” 4. ja 6. luokalle

Lapsen oppimisvaikeuksiin havahdutaan OAJ:n mukaan liian myöhään.

Jos oppilas on pääsemässä peruskoulusta ilman riittävää luku- ja kirjoitustaitoa, taidoissa olevia aukkoja on vaikea paikata 9. luokalla. Tavallisesti oppilas päästetään peruskoulusta ja toivotaan ammattikoulun paikkaavan puuttuvat taidot.

OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen huomauttaa, että määrärahaleikkausten takia ammattikouluissa erityisopetusta on vähennetty muita opinahjoja enemmän.

Peruskoulun oppimäärän vaatiminen kaikilta oppilailta varmistaisi järjestön mukaan, että ammattikoulujen keskeyttämiset vähenisivät.

Peruskoululaisten oppimistuloksia tulisi OAJ:n mukaan seurata nykyistä järjestelmällisemmin. 4. ja 6. luokalta pääsemiseksi olisi osoitettava, että opetussuunnitelman mukainen minimioppimäärä on hallussa.

Peruskoulussa 19-vuotiaaksi

Peruskoulusta ei OAJ:n mukaan tulisi päästä, jollei oppilas hallitsisi tiettyä minimiosaamista.

– Jos tavoitteita ei ole saavutettu, peruskoulua ei olisi suoritettu, Luukkainen totesi.

OAJ:n mukaan peruskoulu pitäisi voida päättää niin, että tarvittaessa peruskoulun ovet sulkeutuisivat oppilaan ollessa 19-vuotias.

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.