Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Anna Kontula: Kryptovaluuttojen verotusta järkeistettävä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ihmettelee tilannetta, jossa verottajan mukaan jokaisesta kryptovaluutalla tehdystä ostoksesta tulisi raportoida. Lisäksi kurssierotuksesta pitäisi maksaa veroa.

Kontula arvioi, että nykyinen linjaus estää kaupankäynnin virtuaalivaluutoilla ja vaikeuttaa alan yritysten rakentamista Suomeen.

Hän kysyy valtiovarainministeri Petteri Orpolta keskiviikkona jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kryptovaluuttojen verokohtelun järkeistämiseksi.

Verotuksen on oltava yksinkertaista ja teknologianeutraalia.

Ylitsepääsemätöntä byrokratiaa

Verohallinto uusi virtuaalivaluuttojen verotusta koskevan ohjeen toukokuussa.

– Nykyisellä tulkinnalla on selvää, että kryptovaluutat eivät tule Suomessa yleistymään maksuvälineenä eivätkä tavalliset ihmiset kykene käyttämään kryptovaluuttoja ylitsepääsemättömän byrokratian vuoksi, Kontula sanoo.

ILMOITUS

Virtuaali- tai kryptovaluutat ovat esimerkiksi lohkoketjuteknologiaan perustuvia digitaalisia valuuttoja, joita ei hallinnoi keskuspankki tai valtio, vaan joiden luominen tapahtuu ohjelmallisesti.

Verohallinnon ohjeen mukaan kaikki virtuaalivaluutan käyttö, esimerkiksi hyödykkeiden ostaminen, realisoi arvonnousun verotuksen. Arvonnousua verotetaan tuloverolain mukaisena pääomatulona.

Verovapaussäännöstä, joka koskee pieniä ja satunnaisia valuutan kurssivoittoja, ei sovelleta virtuaalivaluuttojen verotustilanteissa. Virtuaalivaluuttojen verotukseen ei toisaalta sovelleta myöskään valuuttakurssitappion vähentämistä koskevaa tuloverolain säännöstä.

Pelialalla hyödynnetty

kasvuksi

Pelialalla kryptovaluuttoja on hyödynnetty markkinointiin. Virtuaalivaluutan jakaminen palkkioina käyttäjille heidän tekemästään promootiosta ja muusta lisäarvosta on mahdollistanut alan yrityksille kasvun ilman pääomarahoitusta edellyttävää markkinointia. Eurojen sijaan peliyritykset tarjoavat käyttäjille markkinointiavusta virtuaalivaluuttaa.

Kontula näkee, että samaa strategiaa voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää missä tahansa sovelluksessa.

– Esimerkiksi Saksassa virtuaalivaluuttojen käytöstä ei erikseen veroteta, vaan ne ovat tasa-arvoisia kaupankäynnin välineitä eurojen kanssa, Kontula toteaa.

– Saksassa kryptovaluutat nähdään teollisuuden tuottavuutta lisäävinä innovaatioina ja yritykset ovat ottaneet teknologian omakseen. Suomalaisten peliyritystenkin viime vuosien menestyksen taustalla on vaikuttanut kryptovaluuttojen hyödyntäminen.

Suuria mahdollisuuksia?

Kontula arvioi, että kryptovaluutat voisivat tarjota suuria mahdollisuuksia suomalaiselle teknologiateollisuudelle.

– Niiden avulla voidaan matalalla kynnyksellä, ilman valtavia markkinointibudjetteja, luoda uutta liiketoimintaa. Menestys alalla perustuu vahvaan tekniseen osaamiseen, jonka pitäisi olla Suomen vahvuus, hän sanoo.

Kryptovaluuttamarkkinoiden on ennustettu kasvavan vuoteen 2030 mennessä biljoonien dollarien suuruisiksi. Kryptovaluutta-ala on yksi suurimmista uusista teknologiaan perustuvista markkinoista maailmassa.

– Verotuksen on oltava yksinkertaista ja teknologianeutraalia, Kontula vaatii.

Hallituksen on vastattava kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen kolmen viikon kuluessa.