Lehtikuva/Emmi Korhonen

PAM: Suurin osa erimielisyyksistä syntyy pienissä yrityksissä.

Hallituksen kaavailu lieventää irtisanomisia mikro- ja pienyrityksissä lisäisi riitojen määrää, ennakoidaan Palvelualojen ammattiliitossa PAMissa.

Esityksen mukaan yritys voisi irtisanoa työntekijän, jos työvelvoitteen laiminlyönti tai rikkominen on nykyistä vähäisempi. Irtisanomisperusteeksi riittäisi myös työntekijän epäasiallinen käytös, jos se vaikeuttaa työyhteisön toimintaa tai heikentää työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta.

PAMin mukaan työntekijöiden asema heikkenee varmasti irtisanomissuojan heikennysten myötä.

PAMin mukaan työntekijöiden asema heikkenee varmasti. He joutuvat pelkäämään, ”tuleeko irtisanominen väärästä mielipiteestä, ammattiliittotoiminnasta vai siitä, ettei naama miellytä.”

Houkutus pilkkoa yrityksiä kasvaa

Liitossa ennakoidaan, että riitatapausten määrä kasvaa lievennysten myötä.

ILMOITUS

Kaikkiaan 80 prosenttia PAMin hoitamista työriidoista koskee järjestäytymättömiä yrityksiä. Edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo sanoo, että nimenomaan pienet yritykset eivät yleensä kuulu työnantajaliittoihin.

– Jos irtisanomislievennys menee läpi, se voi houkuttaa pilkkomaan yrityksiä pienemmiksi.

Vastaava pilkkominen nähtiin aiemmin mm. Keskossa, kun työnantajamaksujen porrastusta muutettiin suosimaan pienempiä yrityksiä.

PAMille yritysten pilkkominen tietäisi suurempaa valvontatyötä jäsenten oikeuksista.

Jo nyt lähes 40 prosenttia PAMin jäsenistä työskentelee alle 20 henkilön yrityksissä. Majoitus- ja ravitsemusalalla osuus on peräti 53 prosenttia ja vähittäiskaupassa kolmannes.

”Kokonaisarvio irtisanomisesta on tehtävä”

Työ- ja elinkeinoministeriöstä kerrotaan, että vastedeskin irtisanomisissa on käytettävä kokonaisharkintaa, eli voidaanko työsuhteen jatkamista pitää enää kohtuullisena.

Mikro- ja pienyrityksille halutaan kuitenkin helpotuksia, sillä ne eivät voi suurten yritysten tavoin osoittaa työntekijälle muuta työtä.

Lausunnolla oleva lakiesitys ei riko kansalaisten yhdenvertaisuutta, sillä syrjintäperuste ei toteudu, todetaan ministeriöstä.

Koskisi valtaosaa yrityksiä

Hallituksen esitys alle 20 hengen työpaikkojen irtisanomisperusteiden löysentämisestä koskisi valtaosaa suomalaisia yrityksiä.

Tilastokeskuksen mukaan peräti 93,3 prosenttia yrityksistä oli toissavuonna mikroyrityksiä. Niistä jokainen työllisti 1–9 henkeä. Osuuteen ei lasketa mukaan maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä.

Sen sijaan 1–19 hengen yritysten määrästä tai osuudesta ei ole tietoa. Seuraava tilastoluokka ovat 10–49 hengen yritykset.

Hallitus perustelee irtisanomislievennyksiä sillä, että se madaltaisi yritysten työllistämiskynnystä.

Yritysbarometrin mukaan vuosina 2001–2016 valtaosa uusista työpaikoista syntyi kuitenkin 20–49 työntekijän yrityksiin, liki 34 000 uutta työpaikkaa.

Hallituksen esitykseen voi jättää perustellun lausunnon osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi 16. elokuuta mennessä.