Nina Mönkkönen/Liikenneturva

Lähes 63 000 lasta aloittaa tänä syksynä peruskoulutaipaleensa. Osa kouluista avaa ovensa jo 9. elokuuta. Koulutie on syytä käydä läpi aikuisen kanssa etukäteen.

Miten ekaluokkalaisen koulumatka turvataan, Liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen?

– Lähtökohtaisesti vastuu lapsen turvallisesta koulutiestä on aikuisella. Lapsi ei kykene vielä arvioimaan esimerkiksi autojen nopeutta.

– Koulumatkaa ehtii vielä harjoitella aikuisen kanssa etukäteen. Samalla tarkistetaan, onko reitillä vaikeita paikkoja ja miten niistä edetään. Turvallisin reitti voi olla hieman pidempi kuin nopein reitti.

Mikä on vaarallisin paikka?

– Vaarallisin paikka on tien ylitys. Tärkeintä on katsoa ja kuunnella tarkasti, tuleeko autoja. Mutkan takaa voi tulla auto. Ei ole tärkeää, katsooko ensin oikealle tai vasemmalle, eivätkä kaikki ekaluokkalaiset vielä muistakaan suuntia. Lapsi on hyvä opettaa käyttämään suojatietä ja seuraamaan liikennevaloja.

ILMOITUS

– Tie ylitetään rauhallisesti kävellen. Juostessa saattaa kompastua ja kaatua.

Suositellaanko ekaluokkaiselle pyörää vai muuta kulkupeliä?

– Kävellen on hyvä aloittaa. Kävellen kulkeva ehtii havainnoida ympäristöään ja reagoida muuttuviin tilanteisiin. Pyörällä tai laudalla voi mennä, kun koulutie on tuttu ja kulkupeli varmasti hallinnassa.

– Nuorisolla on nykyään monia erilaisia kulkuvälineitä moottoroiduista laudoista perinteisiin polkupyöriin. Tärkeintä on niiden hallinta. On osattava hiljentää vauhtia ja pysähtyä tarvittaessa.

Onko kännykän käyttö sallittua?

– On tärkeää, ettei koulumatkalla käytetä kännykkää. Jos kuitenkin on soitettava tai tekstattava, niiden ajaksi on hyvä pysähtyä. Kun puhelu tai tekstiviestin lukeminen on lopetettu, voi jatkaa matkaa. Nuoren koululaisen tarkkaavaisuus ei jakaudu moneen asiaan yhtä aikaa, kuten ei aikuisenkaan.

Voiko vaatteilla lisätä turvallisuutta?

– Jo nyt on hyvä hankkia koulureppuun mieluisia ja riittävä määrä heijastimia, jotka ovat tarpeellisia hämärän aikaan myöhemmin syksyllä.

– Muuten vaatetus on vapaa.

Miten autoilijat voivat ottaa ekaluokkalaiset huomioon?

– Pieni lapsi liikenteessä on kuin elävä hälytysmerkki. Aikuisen pitää ymmärtää vastuunsa ja noudattaa erityistä varovaisuutta.

– Koulujen läheisyydessä on usein ”lapsia tiellä” -varoituskylttejä sekä madallettuja ajonopeuksia. Ne on otettava huomioon. Liikennevaloja on noudatettava täsmällisesti.

– Autoilijan on otettava huomioon myös autonsa katvealueet. Suojatien eteen pysähtynyttä autoa ei saa lähteä ohittamaan, sillä pysähtynyt auto saattaa väistää suojatietä ylittävää lasta.