Lehtikuva/Mikko Stig

Keskusjärjestö vaatii hallitukselta:

Sanktiomallien hiomisen sijaan keskityttävä työllisyyttä ja toimeentuloa kehittäviin toimenpiteisiin, kuten pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan parantamiseen, työn jakamiseen, kierrättämiseen ja koulutukseen.

Aktiivimalli peruttava ja sen aiheuttamat taloudelliset ongelmat korjattava. Kyseinen laki asettaa ihmiset asuinpaikan, iän ja ammatin suhteen vahingollisesti eriarvoiseen asemaan.

Ja kiittää hallitusta: työttömyyteen liittyvä koulutusesitys on hyvä alku.

Mittava määrä ilmaistyötä tekeviä ihmisiä siistii työttömyyslukuja. Työttömien Keskusjärjestö haluaakin hallituksen olevan nykyistä selkeämpi puhuessaan työllisyysluvuista.

Keskusjärjestö viittaa tiedotteessaan Seura-lehden tuoreeseen juttuun, josta selviää työllisyyslukujen ongelmallisuus, kun lähes 500 000 suomalaista tekee ilmaistyötä. He eivät ole työttömiä, mutta eivät myöskään saa palkkaa.

Myös aktiivimallin onnistumisesta on erilaisia esityksiä, järjestö muistuttaa.

Aktiivimallista tilastollista harhaa

Työllisyyden paraneminen on Työttömien keskusjärjestön mukaan pääosin kansainvälisen taloustrendin tulosta. Hallituksen käynnistämä aktiivimalli tuottaa järjestön mukaan tilastollista harhaa työllisyyden noususta. Sen toimenpiteissä, esimerkiksi työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, eivät kuulu tilastoinnissa työttömiin.

Aktiivimalli tulkitsee, että 18 tuntia pakollista palkkatyötä kuukaudessa tekevä, yrittäjyyttä harjoittava tai työvoimakoulutuksessa oleva ei ole työtön.

Keskusjärjestö muistuttaa, että tilastot kertovat senkin, että 134 000 työtöntä ei aktiivimallin vaatimuksiin yltänyt, vaan heidän työttömyyskorvaustaan leikattiin.

Monet ovat karenssissa, vaikka ovat noudattaneet sovittua työllisyyssuunnitelmaa, eivätkä näy työttömänä. Myös nollatuntisopimuksella oleva on tilastollisesti työssäkäyvä.

Tilastojen avaaminen ja oikeilla termeillä keskustelu tärkeää

Työttömien Keskusjärjestö korostaa, että tilastojen avaaminen ja oikeilla termeillä keskusteleminen on olennaista.

Jo yhden tunnin viikossa työskentelevä on tilastoissa työssäkäyvä. Karensseissa olevatkaan eivät kuulu työttömiin, ja jostakin syystä heidän määränsä on noussut.

Tiedossa ei järjestön mukaan ole, kuinka moni on jättäytynyt aktiivimallin aikana systeemin ulkopuolelle.

Työttömien Keskusjärjestön jäsenjärjestöt haluavat muistuttaa, että oikea työvoimapolitiikka vaatii todellisuutta vastaavien tietojen käyttöä.

Keskusjärjestö vaatii hallitukselta:

Sanktiomallien hiomisen sijaan keskityttävä työllisyyttä ja toimeentuloa kehittäviin toimenpiteisiin, kuten pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan parantamiseen, työn jakamiseen, kierrättämiseen ja koulutukseen.

Aktiivimalli peruttava ja sen aiheuttamat taloudelliset ongelmat korjattava. Kyseinen laki asettaa ihmiset asuinpaikan, iän ja ammatin suhteen vahingollisesti eriarvoiseen asemaan.

Ja kiittää hallitusta: työttömyyteen liittyvä koulutusesitys on hyvä alku.