Suomen Ekonomit

Toteutuessaan ekonomien ehdotus vähentäisi yrityksiltä byrokratiaa ja henkilöstö puolestaan saisi lisää tietoa palkoista.

Suomen Ekonomit ehdottaa, että työnantajat vapautetaan velvollisuudesta tehdä tasa-arvosuunnitelma, jos ne avaavat henkilöstölleen palkkausjärjestelmänsä.

Suuri osa tasa-arvosuunnitelmista on Ekonomien mukaan surkeita, eivätkä täytä edes lain minimivaatimuksia. Tasa-arvosuunnitelman palkkakartoituskin on heidän mukaansa usein hyödytön, koska se sisältää vain keskipalkat ilman tehtäväryhmittäistä vertailua.

Palkkausjärjestelmä tulisi Suomen Ekonomien ehdotuksen mukaan avata tehtävätasolla

– Lainsäätäjällä on ollut hyvä tarkoitus, mutta tasa-arvosuunnitelmat ovat jääneet sanahelinäksi. Suuri osa tasa-arvosuunnitelmista on surkeita, eivätkä ne täytä edes lain minimivaatimuksia. Jos yrityksellä on halu edistää tasa-arvoa, se osaa tehdä sen ilman tasa-arvosuunnitelmaakin. Jos motivaatiota ei ole, suunnitelma tehdään yleensä niin, ettei siitä ole mitään hyötyä, Suomen Ekonomien asiamies Kosti Hyyppä toteaa.

Tehtäväryhmittäinen vertailu puuttuu

Tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä palkkakartoitus on Hyypän mukaan usein hyödytön, koska se sisältää ainoastaan työpaikan miesten ja naisten keskipalkan ilman tehtäväryhmittäistä vertailua. Palkkausjärjestelmien avaaminen toisi palkkauksesta enemmän tietoa kuin tasa-arvosuunnitelman palkkakartoitus.

Palkkausjärjestelmän avaaminen olisi tehtävä riittävällä tarkkuudella. Siinä ei avattaisi henkilökohtaisia palkkoja, mutta se sisältäisi tehtävien vaativuusluokittelun ja lisäisi ymmärrystä siitä, miksi kukin tehtävä on sijoitettu kyseiseen vaativuusryhmään ja miten seuraavalle tasolle olisi mahdollista päästä. Palkkajärjestelmän avaaminen antaisi tietoa eri vaativuusryhmien palkoista ja siitä, mikä on oman tehtävän palkkahajonta.

– Suomessa palkkoihin liittyy paljon salamyhkäisyyttä. Palkkausjärjestelmän avaaminen lisäisi myös palkkatyytyväisyyttä. On turha ylläpitää sääntelyä, josta ei ole hyötyä tavoitteen kannalta. Houkutus vähentää byrokratiaa voisi lisätä palkkausjärjestelmien avoimuutta. Kukin työntekijä voisi arvioida omaa palkkaansa paremmin, kun palkkausjärjestelmä olisi avoin. Näin edistyisi myös tasa-arvosuunnitelmilla tavoiteltava palkkatasa-arvo , Hyyppä summaa.