Lehtikuva/Spencer Platt

Valkoisen talon vitkuttelussa lasten palauttamisessa vanhemmilleen on kyse myös rahasta.

Vanhemmistaan väkivalloin erotettujen lasten asumiseen, hoitoon ja palveluihin upposi Yhdysvalloissa viime vuonna kymmenkertainen määrä dollareita vuoden 2007 tilanteeseen verrattuna. Aiemmin kuluja, joista vastaa Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriö HHS, muodostui lähinnä yksinsaapuneista nuorista huolehtimisesta. Nyt nuorimmat valtion huostaan ottamat ovat vain muutaman kuukauden ikäisiä.

Tällä hetkellä vajaa 12 000 lasta muutaman kuukauden ikäisestä 17-vuotiaaseen on pidätettynä 90 laitoksessa 15 eri osavaltiossa. Vauvat ja pikkulapset on sijoitettu alle viisivuotiaille tarkoitettuihin, Teksasissa sijaitseviin laitoksiin. Osa vanhemmista lapsista ja teineistä on majoitettu telttoihin ja tilapäisasumuksiin.

Rahaa myönnetään majoitukseen, kasvatukseen ja terapioihin sekä ”turvallisuuteen” eli käytännössä vartijoihin. Toukokuussa ministeriöltä anottiin rahoitusta yhteensä viiteen uuteen hankkeeseen. Niiden yhteenlaskettu summa nousi 500 miljoonaan dollariin eli noin 427 miljoonaan euroon. Seuraavalla hakukierroksella lokakuussa odotettavissa on saman kokoluokan menoerä.

Siirtolaislasten erottamisesta vanhemmistaan on Yhdysvalloissa muodostunut kannattavaa liiketoimintaa.

Viimeisen vuosikymmenen mittaan suurimpia hyötyjiä ovat olleet Southwest Key ja Baptistien lapsi- ja perhepalvelut. Ensimainittu on saanut valtiolta vuoden 2008 alusta lukien noin 1,39 miljardia dollaria eli lähes 1,2 miljardia euroa. Jälkimmäisen saama tuki jää hieman alle miljardin. Teksasilainen International Educational Service -järjestö oli myös yksi suurista edunsaajista, kunnes kävi ilmi, etteivät sen järjestämät palvelut kestäneet lähempää tarkastelua.

Rahoitusta ovat saaneet sekä voittoa tavoittelemattomat ja uskonnolliset järjestöt että puhtaasti taloudellisin perustein toimivat yksiköt. Moni niistä huolehti aiemmin niin sanotuista sopeutumattomista nuorista, mutta siirsi toimintansa fokuksen siirtolaislapsiin, kun heitä alettiin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla yhä suuremmassa mittakaavassa erottaa vanhemmistaan.

Siirtolaislapsia on majoitettu monenlaisiin oloihin. Southwest Keyn käytössä on muun muassa entinen Wal-Mart -tavaratalo Teksasissa, jonka arvellaan olevan suurin ”lastenvankila” tällä hetkellä.