Vaaralliseksi luokitellut aineet ja seokset merkitään Euroopan Unionin CLP-asetuksen mukaisesti aina ennen niiden markkinoille päästämistä.

Vaaralliseksi luokitellun aineen tai seoksen pakkauksessa tulee olla varoitusetiketissä tiedot suomeksi ja ruotsiksi.

Paketissa pitää olla tuotteen kauppanimi ja valmisteen luokituksen aiheuttaneiden aineiden nimet, tarvittavat varoitusmerkit, vaara- ja turvalausekkeet, kemikaalin toimittajan yhteystiedot sekä tieto sisällön määrästä.

Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden vaaroista pitää tiedottaa pakkauksessa tarkemmin. Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden kemikaalien toimittajat tiedottavat käyttäjille vaaroista vakiomerkinnöillä.

Vaarallisia aineita ja seoksia voi käyttää turvallisesti, jos niiden koostumusta ei muuteta ja kun annettuja suojaus- ja muita ohjeita noudatetaan.

ILMOITUS

Vastuu on teollisuudella

Vaikka tuotteen luokitus ja pakkausmerkinnät säädetään CLP-asetuksessa, käyttöturvallisuustiedotteen sisältö määritellään REACH-asetuksessa.

REACH-kemikaaliasetuksen tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Keinoina ovat aineiden arviointi ja rekisteröinti, vaarallisimpien aineiden lupamenettely sekä ns. suojaverkkona vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset.

REACH asettaa aiempaa enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse kemikaalien mahdollisista riskeistä terveydelle ja ympäristölle.

Biosidi vaatii luvan

Biosidivalmisteiden tulee olla viranomaisten hyväksymiä ennen kuin niitä voidaan myydä, käyttää, tuoda maahan ja varastoida.

Biosidilla käsittelystä täytyy kertoa asetuksen edellyttämin merkinnöin, jos käsitellyn esineen valmistaja esittää biosidisen väittämän tai se on tehoaineen riskinarviossa katsottu tarpeelliseksi ihmisen mahdollisen altistumisen tai ympäristöön joutumisen takia.

Suomessa biosidivalmisteelle haetaan lupaa Tukesilta. Lupaa voi hakea yritys tai sen edustaja, jolla on pysyvä toimipaikka Euroopan yhteisön alueella, Norjassa tai Sveitsissä.

Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet, teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä alusten kiinnittymisenestoaineet.

FI kertoo sähkötuotteen sopivuudesta

FI-merkki kertoo sähkötuotteiden sopivuudesta suomalaisiin olosuhteisiin, joissa esimerkiksi kylmät talvet koettelevat sähkölaitteiden ja rakennustuotteiden kestävyyttä.

FI-merkkiä on myönnetty jo 30 vuoden aja. Merkin takana ovat testaus-, tarkastus- ja sertifiointialan johtavat yritykset, SGS Fimko ja Inspecta.

FI-merkki ei ole pakollinen Suomessa, mutta tuotteiden valmistusta valvotaan säännöllisin tarkastuksin valmistuspaikoilla, valmistettiinpa tuote sitten Suomessa, Italiassa tai Kiinassa.

FI-merkin käyttöoikeus myönnetään aina Suomessa.

Sarjassa käydään läpi erilaisia pakkausmerkintöjä, jotka kertovat tuotteen alkuperästä, ympäristövaikutuksista ja tuotantotavasta.