Lehtikuva/Patrik Stollarz

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoittaa Trumpin kauppapolitiikan riskeistä.

Maailmanlaajuiset talousnäkymät ovat synkentyneet samaan tahtiin kuin jännitteet kansainvälisessä kaupassa ovat kasvaneet. IMF:n ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa tänä vuonna 3,9 prosentilla.

Muun muassa Britannialle ja euroalueelle valuuttarahasto uumoilee kuitenkin ongelmia. Sen mukaan kauppakärhämät ovat riski koko maailmantaloudelle ja sen suurin uhka lyhyellä tähtäimellä.

Aiemmin ennakoitu joustavuus näyttää kadonneen maailmankaupasta. Mahdollisuus pahimpien pelkojen toteutumiseen näyttää sen sijaan kasvaneen.

Euroopassa yritetään selvitä ennennäkemättömästä tilanteesta, jossa painavat päälle sekä monta EU-maata kalvava poliittinen epävarmuus että Brexitiin liittyvät kysymykset.

Valuuttarahaston kommentit löytyvät sen heinäkuussa päivitetystä maailman talousennusteesta. Edellisen ennusteensa IMF julkaisi huhtikuussa. Uusimpaan päivitykseen heijastuvat Yhdysvaltojen käyttöönottamat protektionistiset tullit, joihin ovat kohdistaneet vastatoimia niin Eurooppa, Kiina, Meksiko kuin Kanadakin.

Toistaiseksi tullimaksut kohdistuvat vain pieneen osaan maailmankaupasta, mutta IMF varoittaa, että niiden yleistyminen voi leikata puoli prosenttia globaalista kasvusta vuoteen 2020 mennessä.

ILMOITUS

Kostotoimet voivat käydä kalliiksi

Erityisesti Yhdysvaltoihin kauppakumppaneiden kostotoimet voivat iskeä kipeästi. Siitä huolimatta IMF piti ennallaan Yhdysvaltoja koskevat kasvuennusteensa eli sen mukaan maan talous kasvaa kuluvana vuonna 2,9 prosentilla. Kasvua vauhdittavat veroleikkaukset ja hallituksen muut talouskasvuun tähtäävät toimet. Niistä saatava apu on kuitenkin vain tilapäistä.

Kiinan bruttokansantuotteen valuuttarahasto arvioi kasvavan 6,6 prosentilla, mutta Kiinan toimet velkojen vähentämiseksi voivat johtaa odottamattomiin kielteisiin vaikutuksiin.

Euroopassa puolestaan yritetään selvitä ennennäkemättömästä tilanteesta, jossa painavat päälle sekä monta EU-maata kalvava poliittinen epävarmuus että Brexitiin liittyvät kysymykset.

Britannialle antamaansa kasvuennustetta IMF leikkasi 0,2 prosentilla. Euroalueen talouden se arvioi alenevan 2,2 prosentilla, siinä laskua edelliseen kasvuennusteeseen on niin ikään 0,2 prosenttia. Kehittyneiden maiden taloudelle ylipäätään valuuttarahaston ennuste uumoilee 2,4 prosentin kasvua kuluvalle vuodelle.

Kasvavien ja kehittyvien talouksien kasvuodotus on 4,9 prosenttia. Siihenkin voivat silti vaikuttaa vielä monet tekijät, kuten öljyn hinnannousu, dollarin vahvistuminen ja korkojen nousu.

Valuuttarahasto suosittelee tapansa mukaan protektionismin välttämistä ja sellaisten yhteisten ratkaisujen löytämistä, jotka mahdollistavat globaalin kasvun edellyttämän hyödykkeiden ja palveluiden kaupan jatkumisen.

IMF:n mukaan politiikan ja uudistusten tulisi tähdätä aktiivisuuden tukemiseen, keskipitkän aikavälin kasvuun ja monimuotoisuuden vahvistamiseen. Muussa tapauksessa moni maa alkaa rakentaa taloudelleen puskureita ja luoda poliittista tilaa seuraavan taantuman varalle.

Sinällään sekä IMF:sta että jatkuvan kasvun periaatteesta voi olla monta mieltä, mutta maailmantalouden horjuttaminen kauppasodalla on suuri riski paitsi kansainväliselle kaupalle, myös siitä riippuvaisille ihmisille.