Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vanhustenhoitoa ei nähdä tärkeänä, vaan sen annetaan romahtaa. Samalla ei myöskään arvosteta työtä, jota vanhustenhoidossa tehdään.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhusten arvostuksen puutteesta Suomessa.

– Hoitajat uupuvat eettisen kuorman ja kohtuuttoman työmäärän alle. Päättäjien tulisi selkeästi myöntää, että tällä toimintatavalla vanhustenhoitoa ollaan ajamassa alas eikä siirtää vastuuta riittämättömästä hoidon laadusta hoitajien vastuulle, Paavola sanoo.

Suomella on hyvä maine hyvinvointivaltiona, joka huolehtii heikoimmassa asemassa olevista. Totuus on Paavolan mukaan kuitenkin toinen.

– Vanhusten hätä ja yksinäisyys ovat piilossa. Hoitajat, omaiset ja omaishoitajat yrittävät selvitä kaoottisessa tilanteessa, jossa vanhustenhoidosta on tullut yhteiskunnalle taakka. Näin ei missään nimessä saisi olla, Paavola sanoo.

Kiittämätön yhteiskunta

Yhteiskunta, joka hylkää hyvinvointivaltion rakentaneet ikääntyneet, jotka tarvitsevat hoitoa ja hoivaa, on kiittämätön. Se ottaa vastaan kaiken, minkä kansalaiset antavat ja kiittämättömyydessään hylkää tuottamattomat yksilöt. Sellainen yhteiskunta ei rakenna luottamusta ja turvallisuutta, vaan pelkoa ja turvattomuutta.

ILMOITUS

– Vanhukset eivät ole yhteiskunnalle taakka, eikä kukaan saa tuntea olevansa sellainen, Paavola muistuttaa.

Vanhustenhoidon työntekijöistä suurin osa on lähi- ja perushoitajia ja SuPerin jäseniä. Työntekijöiden huoli hoidon laadusta ja omasta kuormittumisesta on vuosi vuodelta yhä suurempi. Pelkoa ja ihmetystä herättää se, ettei vanhustenhoidon huonoon tilanteeseen puututa, vaikka se on myös päättäjien tiedossa. Silloin on yhteiskunnan tietoinen valinta, että vanhukset jätetään hoitamatta.

Paavola vaatii täyskäännöstä vanhustenhoitoa uhkaavassa tilanteessa ja valtion varojen suuntaamista ikääntyneiden hoitoon ja ihmisarvoiseen elämään.

Suomi Areena: SuPer järjestää yhdessä Suvanto ry:n ja Kansallisen senioriliiton kanssa keskustelun Tuovatko tahto ja raha turvallisuutta senioreille? Eetunaukion lavalla 18.7. klo 16-17.