Pekka Pajuvirta

Asbestialtistus voi näkyä vasta nyt, 20–30 vuotta altistumisen jälkeen.

Suomessa todettavista syövistä 5,3–8,4 prosenttia on työperäisiä. Euroopan laajuisesti työperäiset altisteet aiheuttavat noin 120 000 syöpätapausta vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtajan Liisa Hakalan mukaan työperäiset syövät ovat ehkäistävissä hyvällä riskien arvioinnilla ja hallinnalla.

– Työpaikoilla täytyy tietää, mitkä ovat syöpää aiheuttavia karsinogeeneja, jotta niiden vaikutukset pystytään ehkäisemään. Ensin arvioidaan riskit, sitten tunnistetaan vaarat ja minimoidaan tai poistetaan ne, Hakala kertoo.

Yhdessä vaarat läpi

Hakalan mukaan vaaralliset aineet on korvattava toisilla aina, jos se on mahdollista.

– Vaarojen tunnistaminen, arviointi ja vähentäminen ovat työnantajan vastuulla.

ILMOITUS

Hakalan mielestä on parasta työpaikan yhteistoimintaa, kun työnantaja käy vaarat läpi yhdessä henkilöstön kanssa.

– Sen jälkeen sovitaan yhdessä, millä tavoin vaaroja minimoidaan ja estetään.

Asbesti tappaa edelleen

Eniten työperäistä syöpää aiheuttaa asbesti. Vuosittain yli 100 000 ihmistä kuolee keuhkosairauksiin, joiden aiheuttaja on asbesti.

Tilanteen ei odoteta muuttuvan lähitulevaisuudessa. Vaikka Suomessa ja monissa muissa maissa asbestin käyttö on kielletty, syövän pitkän itämisvaiheen vuoksi nyt havaittavat tapaukset johtuvat 20–30 vuotta sitten tapahtuneesta altistumisesta.

Työturvallisuuskeskuksen tiedotteen mukaan suurin riski on töissä, joihin kuuluu asbestia sisältävien materiaalien porausta, hiontaa ja purkamista. Asbestia on käytetty muun muassa vesi- ja viemäriputkissa, lämmöneristemassoissa, ruiskutetuissa eristeissä sekä bitumituotteissa.

Suurimmassa vaarassa ovat henkilöt, jotka työskentelevät rakennustyömailla, eli kirvesmiehet, puusepät, LVI-asentajat ja maalarit.

Purkutyöt kartoitettava etukäteen

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Timo Tuomi opastaa asbestiriskin tunnistamiseen laitoksen nettisivuilla.

– Jos rakennus on tehty ennen vuotta 1994 ja työ vaatii rakenteiden purkamista, on syytä selvittää, onko rakennuksessa tehty asbestikartoitus.

Jos epäillään asbestivaaraa, purkutyön aloittamiseen tarvitaan erillinen työ- ja toimenpidelupa.

– Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät, jotka ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja joiden terveydentila on sopiva kyseiseen työhön.

Työturvallisuuskeskus on mukana työperäisten syöpien ehkäisyyn keskittyvässä maailmanlaajuisessa kampanjassa No Time to Lose. Kampanjan käynnistäjä ja pääorganisaattori on Institution of Occupational Safety and Health IOSH.

IOSH on maailman suurin työterveyden ja -turvallisuuden ammattilaisten järjestö, joka kampanjoiden lisäksi asettaa standardeja, kouluttaa, opastaa, tukee ja kehittää työsuojelua.