Teemu Niinimäki / WWF

Karun kaunis saaristomaisema ja yötön yö lumoavat saariston raivaajat.

Parisenkymmentä vapaaehtoista talkoilee Perämeren kansallispuistossa WWF:n ja Metsähallituksen järjestämällä leirillä. Karuihin saaristomaisemiin eri puolilta Suomea saapuneet talkoolaiset tekevät töitä arvokkaiden perinneluontotyyppien suojelemiseksi, parantavat alueen kulutuskestävyyttä ja siivoavat meren tuomaa roskaa.

Pohjanlahden perukassa sijaitseva Perämeren kansallispuisto on merkittävä luontokohde, jossa esiintyy ainutlaatuisia saaristoluontotyyppejä. Pääosa puistosta on merta, mutta alueen noin kolmeakymmentä saarta on käytetty kalastustukikohtina ja laitumina.

– Talkookohteena Perämeren kansallispuisto on WWF:n näkökulmasta erittäin kiinnostava. Se on uusi ja eksoottinen, sillä siellä ei ole aiemmin järjestetty leirejä. Kaikki kesän talkooleirit täyttyivät todella nopeasti, mutta Perämeri näistä ensimmäisenä, WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki kertoo.

”Kaikki kesän talkooleirit täyttyivät todella nopeasti, mutta Perämeri näistä ensimmäisenä.”

Kesätalkoissa vapaaehtoiset pääsevät mukaan monipuolisiin, perinneluontotyyppejä vaaliviin töihin.

– Talkooleirillä tehdään pääasiassa perinneluontotyyppien peruskunnostusraivausta. Se on käytännössä laidunnuksen lopettamisen jälkeen syntyneiden pensastojen, katajien ja lehtipuiden raivausta nummi- ja niittymaisemista. Perämeren kansallispuiston niityt ovat olleet nyt noin 50 vuotta laiduntamatta. Laidunnus on tarkoitus aloittaa alueella uudestaan, Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Marko Sievänen kuvailee.

ILMOITUS

– Käytämme raivauksen seurauksena syntynyttä katajajätettä hakkeena polkujen tekemiseen. Siivoamme myös rannalta meren mukanaan tuomaan tavaraa, jota on nykyisin entistä enemmän. Katsotaan sitten, mitä muuta ehdimme tekemään. Esimerkiksi pitkospuiden rakentamista ja muuta nikkaroinnin tarvetta on.

Valtakunnallisesti tärkeä perinneluontoalue

Perämeren kansallispuisto on valtakunnallisesti tärkeä ranta- ja vesilinnuston pesimäalue, jossa esiintyy myös useita uhanalaisia kasvilajeja. Alueella elävät esimerkiksi lapintiira, riskilä, lapinsirri, karikukko ja lapasotka.

Perämeren kansallispuistolle ominaisia kasvilajeja ovat esimerkiksi ruijanesikko, upossarpio ja pohjanlahdenlauha. Myös perämerenmarunaa löytyy, joskaan ei siltä saarelta, jossa talkoohommia tällä kertaa tehdään.

WWF järjestää tänä kesänä yhteensä kuusi talkooleiriä, joilla kunnostetaan arvokkaita luontokohteita eri puolilla Suomea. Leireillä on pitkät perinteet, sillä niitä on järjestetty vuodesta 1977 alkaen. Jokaiselle talkooleirille osallistuu noin 20 vapaaehtoista.