Liisa Takala

Lainsäädäntö ja asenteet eivät Akavan mukaan tue muuttunutta työtä.

Akava esittää, että muuttuneen työelämän haasteisiin vastataan monimuotoisen työn strategialla.

Muuttuvan työn ja hyvän työelämän on Akavan mukaan mahdollistettava riittävä toimeentulo, turva ja työssä jaksaminen läpi koko työuran riippumatta työn tekemisen muodosta.

Akavan asiantuntija Anu Tuovinen sanoo, että työelämän muutoksesta puhutaan paljon, mutta yksilön, yrityksen tai yhteiskunnan tasolla muutokseen ei ole vielä varauduttu riittävästi.

– Akavan tavoitteena on kehittää työelämää, jossa elämänkaaren eri vaiheet otetaan huomioon. Tulevaisuuden työelämään liittyvät olennaisesti seuraavat kysymykset: Miten työtä tehdään, kuinka paljon ja missä muodossa,Tuovinen sanoo.

Työn ja yksityiselämän tulee hänen mukaansa olla tasapainossa ja työkyky sekä työssä jaksaminen on turvattava kaikille.

ILMOITUS

Työsuhteen määritelmää laajennettava

Muuttuvaan työelämään voitaisiin Akavan mielestä vastata muun muassa siten, että palkansaajan ja yrittäjän määritelmät päivitetään lainsäädännössä vastaamaan uutta työelämää. Työsuhteen määritelmä laajennetaan niihin, jotka työskentelevät työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

Kansallisella ja EU-tasolla tulisi järjestön mukaan selvittää, milloin työsuhteen tunnusmerkistö työnteon eri muodoissa, esimerkiksi alustataloudessa, täyttyy sekä miten osapuolten vastuut, velvoitteet ja oikeudet toteutuvat.

Akavan toimenpidelistalla on myös vaatimus siitä, että mahdollisuus työterveyshuoltoon ja työsuojeluun turvataan työn muotoon katsomatta ja että yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet irrotetaan työttömyysturvassa yrittäjämääritelmästä.

Myös eläketurvaa tulee Akavan mukaan arvioida eri työn muotojen kautta ja yrittäjän eläketurvaa (YEL) kehitetään kattamaan paremmin itsensä työllistäjät ja ehkäistään alivakuuttamista.

Osaamisen kehittäminen on edellytys muutoksessa menestymiselle

Työelämän muutos tiedostetaan, mutta käytännössä siihen ei varauduta. Vanhassa, tutussa ja turvallisessa palkkatyössä ja työyhteisössä halutaan pysyä. Muutokset tapahtuvat usein pakotetusti työsuhteen päättymisen tai työttömyyden kautta.

– Muuttuvassa työelämässä on entistä tärkeämpää päivittää omaa osaamista osana työuran järjestelmällistä rakentamista. Osaamisen kehittämisen tärkeys ja oma vastuu ymmärretään, mutta käytännössä siihen ei vielä panosteta, Tuovinen sanoo.

Akava järjestää Suomi Areenalla paneelikeskustelun työn muutoksesta tiistaina kello 16–17 Antinkatu 5:n lavalla.