Jarmo Lintunen

Tulosta ei tule tehdä broilerituotannossa tinkimällä työturvallisuudesta, työehdoista tai eläinten asianmukaisesta kohtelusta, sanoo SEL:n Veli-Matti Kuntonen.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL edellyttää, että Ylen MOT:n keskiviikkona uutisoimat epäkohdat Naapurin Maalaiskanan työntekijöiden ja eläinten kohtelussa selvitetään ja korjataan kuntoon.

SEL:n mukaan ei ole hyväksyttävää, että yritys pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan työntekijöiden työturvallisuuden ja työehtojen tai eläinten asianmukaisen kohtelun kustannuksella.

– On erittäin haitallista koko kotimaiselle broilerituotannolle, että yksi toimija pyrkii tekemään tulosta ja valtaamaan markkinaosuutta tinkimällä työturvallisuudesta, työehdoista ja eläinten asianmukaisesta kohtelusta. Vaikuttaa siltä, että Naapurin Maalaiskanassa on toteutettu omia ”norminpurkutalkoita”, Kuntonen sanoo.

Työsuojeluviranomaisellekin tarkastettavaa yrityksessä

Eläinsuojeluviranomaisten lisäksi myös työsuojeluviranomaisilla on yrityksessä hänen mukaansa tarkastettavaa.

SEL painottaa, että eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava ja niitä on kohdeltava asiallisesti kaikissa tilanteissa. Teurastamoissa tehdään vaativaa ja vastuullista ammattityötä, jota tekevien työntekijöiden tulee saada asianmukainen perehdytys ja riittävä koulutus työtehtäviinsä. Työn oikealla mitoituksella varmistetaan, että työntekijöillä on tarpeeksi aikaa tehdä työnsä kunnolla.

ILMOITUS

– Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee korjaamalla epäkohdat kuntoon yrityksessä, Kuntonen toteaa.

Toisin kuin Naapurin Maalaiskana antaa markkinoinnissaan ymmärtää, se ei ole pieni kotimainen toimija, vaan ruotsalaisen Scandi Standardin Suomessa toimiva yksikkö. Scandi Standard on pohjoismaissa iso broilerituottaja, joka hakee merkittävää markkinaosuutta myös Suomen kasvavasta broilerimarkkinasta.

– Kilpailu on sinällään tervetullutta, mutta se pitää tehdä reilusti noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä vähimmäisnormeista. Kuluttajille ei saa antaa katteettomia mielikuvia ja lupauksia. Naapurin Maalaiskanan toiminta ei vastaa sen mainonnassaan antamaa lupausta tehdä asiat ”paremmin, kestävämmin ja laadukkaammin”, yrityksen on nyt laitettava asiat kuntoon, Kuntonen korostaa.