Lehtikuva/Roni Rekomaa

Kehitysyhteistyön kannatus on korkeimmillaan kymmeneen vuoteen

Kansalaisten mielestä Suomella olisi ylivoimaisesti eniten annettavaa kehitysmaille koulutuksen parantamisessa. Tiedot ilmenevät ulkoministeriön Taloustutkimuksella teettämästä mielipidetutkimuksesta.

Kehitysyhteistyö sekä kiinnostaa entistä enemmän että on suomalaisten mielestä entistä tärkeämpää. Suomalaisista 47 prosenttia pitää kehitysyhteistyötä erittäin tärkeänä ja 41 prosenttia melko tärkeänä. Viime vuoteen verrattuna erittäin tärkeänä pitävien osuus on noussut 5 prosenttiyksikköä.

– Tulos on ilahduttava. Minusta se kertoo siitä, että suomalaiset eivät halua olla vain passiivisia sivustaseuraajia vaan vastuullisesti osallistua maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisemiseen, toteaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen.

Koulutus, terveydenhoito ja lapset

Mielipidetutkimuksessa kansalaisilta kysyttiin ilman valmiita vastausvaihtoehtoja, missä Suomella olisi eniten annettavaa kehitysmaille. Ylivoimaiseksi ykköseksi nousi koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen. Sen mainitsi 37 prosenttia vastaajista. Seuraavaksi eniten mainintoja saivat terveydenhuolto sekä naisten ja lasten auttaminen.

Mielipidekyselyn perusteella suomalaiset painottavat vahvasti koulutuksen merkitystä kehitysyhteistyössä. Vastaajat pitävät alhaista koulutustasoa, konflikteja sekä epätasa-arvoista yhteiskuntarakennetta köyhyyden ja alikehityksen suurimpina syinä. Globaaliin eriarvoisuuteen puututaan kansalaisten mielestä tehokkaimmin koulutuksella. Myös tyttöjen ja naisten aseman vahvistamisessa osaaminen ja ammattitaito ovat kyselyn vastaajien mielestä avainasemassa.

ILMOITUS

Oppiminen kriisi

Virolaisen mukaan tutkimukset ovat viime vuosina osoittaneet, että kehitysmaiden kouluissa opitaan aivan liian vähän.

– Puhutaan oppimisen kriisistä. Parhaillaan asiantuntijaryhmä viimeistelee ulkoministeriön toimeksiannosta raporttia siitä, miten Suomi voisi olla mukana tätä kriisiä ratkaisemassa. Olen iloinen, että teemalla on suomalaisten vahva tuki, Virolainen sanoo.

Mielipidetutkimuksen mukaan kansalaiset ovat lähes yksimielisesti Suomen kehitysyhteistyön ykköstavoitteen, tyttöjen ja naisten aseman parantamisen kannalla: naisten ja tyttöjen oikeutta omaan kehoonsa pitää tärkeänä 98 prosenttia vastaajista.

Kehitysyhteistyörahojen lisäämistä kannatetaan

Kehitysyhteistyömäärärahojen lisääminen saa kannatusta. Kaikkiaan 61 prosenttia nostaisi kehitysyhteistyömäärärahoja, 23 prosenttia pitäisi ennallaan ja vain 11 prosenttia vähentäisi jonkin verran tai merkittävästi ja 2 prosenttia lopettaisi kokonaan. Kansalaiset kuitenkin arvioivat kehitysyhteistyömäärärahojen tason alakanttiin.

Tutkimukseen haastateltiin 1004 henkilöä eri puolilla Suomea henkilökohtaisina käyntihaastatteluina 17.5.–8.6.2018. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.