Lehtikuva/Martti Kainulainen

Johto tarvitsee valtuudet jo siirtymäaikana.

Keskeisimmät uusien maakuntien johtajat tulisi nimittää riittävän ajoissa ja vapauttaa uusiin tehtäviinsä ainakin puoleksi vuodeksi ennen maakunnan toiminnan virallista aloitusta, esittää tutkija ja konsultti Jouko Luukkonen tuoreessa väitöskirjassaan.

Tulevien maakuntien toiminnan käynnistämisessä kannattaa hänen mielestään ottaa oppia vuoden 2017 alussa käynnistyneiden maakunnallisten sote-kuntayhtymien syntyprosesseista.

Väitöstutkimuksen kohteena olivat vuoden 2017 alussa käynnistyneiden kolmen maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän syntyprosessit. Tutkimuksen kohdealueina ovat Etelä-Savon Essote, Keski-Pohjanmaan Soite ja Pohjois-Karjalan Siun sote.

Kolmen kuntayhtymän toimiva johto koki väliaikaisuuden tunnetta vuoden 2016 aikana ennen kuin uuden organisaation toiminta varsinaisesti käynnistyi.

– Maakuntauudistuksessa tulisi selvästi määritellä uuden toimivan johdon toimintavaltuudet myös siirtymäkauden aikana.

ILMOITUS

Luukkonen puhuu kahden päällekkäisen organisaation ongelmasta.

– Usea avainhenkilö on siirtymäajalla vastuussa sekä aikaisemman organisaation toiminnan sujumisesta että uuden toiminnan käynnistämisestä.

Henkilöstöjärjestöjä kannattaa kuunnella

Luukkonen oli rakentamassa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essotea, jonka keskuspaikka on Mikkeli. Kokemuksia kolmesta sote-kuntayhtymästä voisi hänen mielestään käyttää myös sote- ja maakuntauudistukseen.

– Maakuntakohtaiseen valmisteluun nousi selvästi eväitä, Luukkonen sanoo.

– Valtakunnallinen poliittinen tilanne on ihan oma oopperansa.

Tutkimuksessaan Luukkonen korostaa johtajuutta.

– Kaikissa tutkimissani kuntayhtymissä oli selkeä valmisteluryhmän johto. Kaikki tiesivät, kuka johtaa prosessia ja kenellä on valtuudet viedä sitä eteenpäin.

Myös maakuntauudistusta valmisteltaessa tarvitaan Luukkosen mukaan selkeät roolit ja ihmiset, jotka vievät hankkeen maaliin.

– Johtajalla ja muutamalla avaintoimijalla on kokonaisvastuu hankkeen etenemisestä ja aikataulusta sekä yhteinen visio tulevasta, Luukkonen opastaa.

Hänen mukaansa avaintoimijoilla ja ydintiimillä pitää olla muiden toimijoiden tuki ja luottamus.

– Tutkimissani kuntayhtymissä kaikki tiesivät, kuka johtaa prosessia ja kenellä on valtuudet viedä sitä eteenpäin. Samalla tavalla nyt, kun maakuntia valmistellaan ja viedään täytäntöön, olisi hyvä, että siellä olisi selkeät roolit ja henkilöt, jotka johtavat prosessia.

Kuntayhtymien henkilöstössä oli epätietoisuutta uuden johdon roolista ja valtuuksista. Siksi Luukkonen ehdottaa, että henkilöstöjärjestöjä kannattaisi kuunnella.

– Järjestöjä on kuunneltu, kun maakuntien valmistelua on viety eteenpäin. Näin sen pitää mennäkin, että he ovat koko ajan tietoisia, mitä tapahtuu.