Jarmo Lintunen

Pöly on suuri terveysriski.

Monet työntekijät altistuvat tietämättään kemiallisille riskeille.

Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston EU-OSHAn uusi kampanja vahvistaa kemiallisten tekijöiden tunnistamista ja hallitsemista kaikkialla Euroopassa. Teema on tärkeä kaikille työpaikoille, joissa työskennellään kemiallisten tekijöiden parissa.

Pölyä on joka paikassa

Työterveyslaitoksen vanhemman asiantuntijan Markku Linnainmaan mukaan suomalaisten työpaikkojen kemialliset tekijät ovat yleensä kemiallisia yhdisteitä ja pölyjä.

– Niitä on joka paikassa, jopa toimistoissa. Kemialliset tekijät ovat suurin uhka teollisilla työpaikoilla, joissa käytetään kemikaaleja ja raaka-aineita, joista vapautuu pölyjä, kaasuja tai höyryjä, Linnainmaa kertoo.

Hänen mukaansa suurin osa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista ammattitaudeista on ihosairauksia.

ILMOITUS

– Myös pölyn aiheuttamat hengityselinsairaudet ovat edelleen yleisiä.

EU-OSHAn tiedotteen mukaan kemiallisten tekijöiden vaikutukset voivat vaihdella lievästä silmien tai ihon ärsytyksestä astmaan.

Terveysriski on olemassa myös, jos työntekijä altistuu syöpää aiheuttaville, välittömästi myrkyllisille, syövyttäville tai ärsyttäville kemiallisille tekijöille.

Kaikkia uhkia ei tunnisteta

Ensi vuoden loppuun jatkuvan Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjan tavoitteena on lisätä tietoa kemiallisten tekijöiden aiheuttamista riskeistä työpaikoilla ja tarjota työkaluja riskien tehokkaaseen hallintaan. Kampanja alkoi toukokuussa.

Markku Linnainmaan mukaan suomalaisilla työpaikoilla tunnetaan kemiallisten tekijöiden uhkat vaihtelevasti.

– Jossakin asiat ovat hyvin tiedossa, jossakin taas eivät. Lain mukaan jokaisella työpaikalla pitää löytyä kemikaaliluettelo ja kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet.

Linnainmaan mukaan prosesseissa saattaa vapautua ja syntyä myös sellaisia aineita, esimerkiksi pölyjä, joista ei ole olemassa käyttöturvallisuustiedotetta tai joita ei ole tiedotteissa mainittu.

– Silloin niiden aiheuttamaa uhkaakaan ei välttämättä tunneta.

Riskit kannattaa ennaltaehkäistä

Tietoisuutta riskeistä tulee lisätä erityisesti niissä töissä, joissa altistutaan syöpää aiheuttaville aineille. Ehkäisevät toimet tulee kohdentaa työntekijäryhmiin, joilla on keskimääräistä suurempi altistumisriski.

OSHAn tiedotteen mukaan kemiallisille tekijöille altistuminen on aina huomioitava osana työpaikan vaarojen arviointia. Työperäistä altistumista kemiallisille tekijöille voidaan hallita vain ennaltaehkäisemällä riskejä ja korostamalla johtamisessa työterveyttä sekä turvallisuutta.