Lehtikuva/Mikko Stig

Suomessa palkkatulo leikkaa työttömyysetuutta varsin maltillisesti. – Kannustimet ovat hyvät, sanoo professori Tomi Kyyrä.

Työttömyyden aikainen työskentely on yleistynyt Suomessa koko 2010-luvun ajan. Työttömyysturvan 300 euron suojaosan käyttöönotto paransi entisestään työttömän kannustimia vastaanottaa lyhyitä tai osa-aikaisia töitä.

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen VATT:n selvityksen mukaan useimpien työttömien kannustimet vastaanottaa satunnaisesti työtä olivat hyvät jo ennen kuin työttömyysturvan suojaosa otettiin käyttöön.

Suomessa palkkatulo leikkaa työttömyysetuutta varsin maltillisesti verrattuna useimpien muiden maiden työttömyysturvajärjestelmiin.

– Silloinkin työttömän kannatti tehdä töitä, koska jokainen ansaittu euro pienensi työttömyysetuutta 50 sentillä. Työtön sai pitää osan siitä palkasta, kertoo VATT:n tutkimusprofessori Tomi Kyyrä.

Suojaosa ei auta monen tuen saajia

Vuodesta 2014 työtön on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyysturvaa leikataan.

ILMOITUS

– Työttömälle on siis jäänyt tuhannen euron palkkatulolla 150 euroa enemmän työttömyysetuutta kuukaudessa kuin vuonna 2013, Kyyrä sanoo.

Hänen mukaansa kannustimet eivät ole hyvät vain teoriassa.

– Ne toimivat myös käytännössä. Vuosina 2014–2016 peräti kahdella kolmesta soviteltua ansiopäivärahaa saaneesta työttömyysaikainen tulotaso ennen veroja oli joko samansuuruinen tai korkeampi kuin täyden työttömyysetuuden perusteena oleva palkka.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajilla 300 euron suojaosan kannustimet voivat jäädä heikoiksi, jos heidän kotitaloutensa saavat myös asumis- ja toimeentulotukea.

– Asumistuen 300 euron suojaosan käyttöönotto vuonna 2015 lievensi kannustinongelmia tässäkin ryhmässä.

Ansiosidonnaisella harvoin kannustinongelmia

VATT:n selvityksen mukaan kannustinongelmat ovat harvinaisia ansiosidonnaista saavilla.

– Tämä johtuu siitä, että ansiosidonnaista saavan kotitalouden tulotaso on kohtuullisen hyvä etenkin, jos puoliso on töissä. Näissä kotitalouksissa ei yleensä saada asumis- tai toimeentulotukea. Mahdollinen asumistukikin on pieni, Kyyrä kertoo.

Työttömyyden aikainen työskentely on yleisempää naisilla kuin miehillä. Noin 15 prosenttia naisten työttömyysetuuspäivistä maksetaan soviteltuna. Miehillä osuus on puolta pienempi.