Emma Grönqvist

Yrjö Sirolan Säätiö

Perustettu vuonna 1945. Juhli 70-vuotista taivaltaan toukokuun lopulla Malmin Työväentalolla.

Puheenjohtajana toimii Aulis Ruuth.

Jakoi apurahoja ja avustuksia viime vuonna koulutus- ja kansanvalistustyöhön, kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä tutkimukseen ja tiedon taltiointiin. Avustusten ja apurahojen määrä oli viime vuonna 168 650 euroa ja edellisenä vuonna 131 240 euroa.

Säätiön omistamien osakehuoneistojen ja toimitilojen tuottoprosentti oli viime vuonna 3–6 prosenttia arvioidusta käyvästä arvosta.

Sini Niva haluaa monipuolistaa ja kehittää säätiön toimintaa kansansivistyksen hengessä.

Sukupolvimuutos tapahtui kerralla Yrjö Sirolan Säätiössä (YSS), kun 1980-luvulla syntynyt Sini Niva aloitti säätiön asiamiehenä kesäkuun puolivälissä. Hän jatkaa pitkäaikaisen asiamiehen Matti Tokkarin ja toimistosihteeri Taija Ilomäen työtä.

Nivaa ilahduttaa, että hän voi uudessa työssään miettiä työnsä sisältöä, painopisteitä ja säätiön kehittämistä.

YSS toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja yksityisille ja yhteisöille. Niva muistuttaa säätiön historiasta. Sillä on ollut opinto- ja kansansivistystyötä jo Sirola-opiston toimiessa.

– Haluan pitää ovet auki sille, miten säätiö voi näkyä muuten kuin myöntämällä apurahoja ja avustuksia. Näitä täytyy hallituksen kanssa yhteistyössä miettiä.

Säätiö saa tuottonsa asunnoista, kiinteistöstä ja sijoitustoiminnasta. Säätiö toimittaa myös adresseja iloon ja suruun. Tuotto ei ole suuri, mutta Niva näkee niiden merkityksen juhlallisena muistamisena.

Sivistystä, kulttuuria ja kansanvalistusta

Niva haluaa lisätä säätiön tunnettavuutta.

– Toivoisin, että ihmiset ottaisivat yhteyttä, jos jokin asia mietityttää. Moni ei edes tiedä, että Yrjö Sirolan Säätiö on olemassa.

Positiivisen mielikuvan kehittämisessä Niva haluaa suunnata tulevaisuuteen ja samalla yhdistää pitkän historian:

– Säätiö on vakaa, vakavarainen ja pitkäaikainen toimija, jolla on selvä paikkansa työväenliikkeen parissa.

Perinteet ja historia ovat kertyneet vuosien mittaan, Sirola-opistosta luopumisen jälkeen säätiöstä tuli myös vakavarainen.

– Näen itseni mahdollistajana. Voin mahdollistaa sekä yksilöille että yhteisöille asioita yhdessä hallituksen kanssa.

Uudet tuulet puhaltavat historiallisessa säätiössä.

Nivalle tärkeitä ovat sivistys, kansansivistys ja ihmisten mahdollisuudet oppia ja oivaltaa. Hän on aikaisemmin työskennellyt aikuiskoulutuksen parissa.

– Säätiöllä on ollut vahva kansansivistystehtävä. Sillä on paikkansa myös tulevaisuudessa. Lisäksi kulttuurin ja taiteen tukeminen on edelleenkin säätiön tehtävä. Samoin työväenliikkeen perinteen keruun, tiedon taltioinnin, julkaisutoiminnan ja tutkimuksen tukeminen. Me tuemme muun muassa Kansan Arkiston työtä.

Julkisuudessa YSS liitetään vasemmistoliittoon, mutta säätiö ei ole puolueen lähiyhteisö. Se toimii itsenäisesti.

– Säätiöllä on oma tarkoituksensa ja tehtävänsä. Kansansivistystä voidaan edistää monilla tavoin esimerkiksi järjestämällä yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia. Säätiö voi olla tukemassa toimintaa, mikä istuu säätiön sääntöihin, sanoo Niva.

Testamenttiklinikalta tietoa lahjoittamiseen

YSS saa silloin tällöin myös testamenttilahjoituksia. Niva arvioi, että yksinäisten ihmisten määrän lisääntyessä myös kiinnostus testamenttilahjoituksia kohtaan kasvaa.

Hän pitää tärkeänä, että säätiö kehittää tapoja levittää tietoa testamenttilahjoittamisesta ja tavoittaa ihmisiä, joita kiinnostaa lahjoittaminen.

– Meillä on vasemmistoliiton risteilyllä testamenttiklinikka, jossa varatuomari Jukka Simula vastaa ihmisten kysymyksiin.

Testamenttiklinikalla jaetaan tietoa asioista, jotka askarruttavat ihmisiä. Tarkoitus on jatkaa testamenttiklinikkatoimintaa jossakin muodossa, jos sille on tilausta.

– Säätiö hoitaa testamentin tekijöiden hautapaikkoja. Olen kiertänyt hautapaikkoja kesän alussa.

Kiertely tuntemattomien haudoilla, samoin kuten heiltä jääneen irtaimiston läpikäynti, on pysäyttänyt Nivan miettimään näiden ihmisten elämää.

– Työ on todella monipuolista, toteaa Sini Niva.

Yrjö Sirolan Säätiö Vasemmistoristeilyllä: la 18.8. klo 18 sirolalaisten tapaaminen ja su 19.8. klo 12–14 Testamenttiklinikka.

Yrjö Sirolan Säätiö

Perustettu vuonna 1945. Juhli 70-vuotista taivaltaan toukokuun lopulla Malmin Työväentalolla.

Puheenjohtajana toimii Aulis Ruuth.

Jakoi apurahoja ja avustuksia viime vuonna koulutus- ja kansanvalistustyöhön, kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä tutkimukseen ja tiedon taltiointiin. Avustusten ja apurahojen määrä oli viime vuonna 168 650 euroa ja edellisenä vuonna 131 240 euroa.

Säätiön omistamien osakehuoneistojen ja toimitilojen tuottoprosentti oli viime vuonna 3–6 prosenttia arvioidusta käyvästä arvosta.