Jarmo Lintunen

SAK ja Akava arvostelevat hallituksen torstaina jättämää työlainsäädännön muutosesitystä, joka heikentää irtisanomissuojaa alle 20 työntekijän yrityksissä.

Toinen kevään kehysriihessä päätetty muutoshanke olisi heikentänyt alle 30-vuotiaiden nuorten määräaikaisuuden perusteita. Tätä koskevan muutosesityksen valmistelusta hallitus luopui.

SAK ja Akava ovat tyytyväisiä nuoria rankaisevan lakiesityksen poisvedosta.

Työnantajan mielivallan armoille

SAK vaatii hallitusta luopumaan myös irtisanomissuojan heikennysesityksestä, koska se on huonosti valmisteltu, eikä esityksen työllisyysvaikutuksista ole uskottavaa näyttöä.

Yksilötasolla esitys asettaa työntekijät SAK:n mielestä kohtuuttomaan asemaan ja pahimmillaan työnantajan mielivallan armoille.

Lakiehdotuksen mukaan työntekijän irtisanominen alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä helpottuisi silloin, kun työntekijä ”horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan tai työyhteisön toimintaa, eikä työsuhteen jatkamista tästä syystä voida pitää työnantajan kannalta kohtuullisena”.

ILMOITUS

– Kuka enää uskaltaa nostaa esiin epäkohtia pienillä työpaikoilla, kun jatkuvasti on läsnä pelko irtisanomisesta? Huoli työpaikan menettämisestä on suuri psykososiaalinen kuormitustekijä. Jos tällainen laki tulee voimaan, se vain lisää epävarmuutta ja ahdistuneisuutta työpaikoilla, SAK:n johtaja Hannu Jouhki toteaa.

SAK:n hallitus ilmoitti viikko sitten, että jäsenliitot ovat varautuneet järeisiinkin toimiin, jos esitykset tuodaan eduskuntaan hyväksyttäviksi.

Kynnys yrityskoon kasvulle

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder sanoo, että hallituksen päätös viedä eteenpäin irtisanomissuojan heikennystä ei ole perusteltua, koska vaikutukset työllisyyteen ovat vähäiset.

– Nykyinen lainsäädäntö irtisanomisten osalta on mielestäni riittävä. Lisäksi riskinä on, että kynnys yritysten kasvulle nousee. Yrityskoko on esityksessä määritelty aivan liian korkealle. Toivon, että lausuntokierrokselle lähtenyt lakiesitys vedetään pois valmistelusta, Fjäder sanoo.

Akavan hallitus käsittelee kokouksessaan 14.8. edellä mainittua lakiesitystä sekä aktiivimallia.

Syrjinnän kynnystä lakiesitys ei alenna

Alle 20 työntekijän yrityksiä koskeva irtisanomissuojan heikentämishanke on joissakin ammattiliitoissa herättänyt pelon myös järjestäytyneiden työntekijöiden syrjinnästä. Työnantajahan tietää ketkä kuuluvat ammattiliittoon, koska jäsenmaksut hoidetaan suoraan työntekijän palkasta.

Antaako lakimuutos yrityksille mahdollisuuden syrjiä järjestäytyneitä, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto?

– Syrjinnän kynnystä laki ei alenna eikä voikaan alentaa. Siitä meillä on onneksi kansainväliset sopimukset. Mutta käytännössä muistion terminologia on niin epämääräistä, että näin voi käytännössä käydä. Irtisanomiskynnyksen on tarkoitus alentua.

Irtisanomisperusteena voisi muistion mukaan olla esimerkiksi luottamussuhteen heikentyminen tai ilmapiirin myrkyttäminen.

– Näitä termejä ei kuitenkaan ole muistiossa tarkemmin määritelty. Käytännössä esitys voi toteutuessaan tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että meillä hyväksytään se, että työntekijä irtisanotaan sen sijaan, että ryhdyttäisiin ratkaisemaan työpaikan ilmapiiriongelmia työturvallisuuslaissa edellytetyllä tavalla.

Byrokraattinen ja vaikutus heikko

Hallitus luopui 30-vuotiaiden työttömien perusteettomia määräaikaisuuksia koskevan esityksen valmistelusta.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan ”perustuslain ja kansainväliset velvoitteet täyttävä malli olisi ollut mahdollista tehdä, mutta se olisi ollut hyvin byrokraattinen ja sen vaikuttavuus heikko.