Lehtikuva/Mikko Stig

Syynä on osin tilastojen siivoaminen. Lisäksi työllisyyttä nostavat enenevässä määrin yli 50-vuotiaat. He jatkavat töissä aiempia sukupolvia pidempään.

Työllisyys nousee ensi vuonna hallituksen tavoittelemaan 72 prosenttiin, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Torstaina julkistetun lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteen mukaan tänä vuonna työllisten määrä kasvaa 43 000:lla ja ensi vuonna 30 000:lla.

Vajaan kahden vuoden kuluttua työttömien määrän ennustetaan laskevan alle 200 000 työnhakijaan.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt ministeriön tilastojen mukaan viime vuonna reilulla neljänneksellä, liki 29 200 hengellä. TEM:n erityisasiantuntija Erno Mähönen sanoo, että osa vähennyksestä johtuu TE-toimistojen järjestämistä henkilökohtaista keskusteluista. Niissä kävi ilmi, että osa pitkäaikaistyöttömistä oli työllistynyt ja osa oli poistunut työvoimasta.

ILMOITUS

Tänä vuonna pitkäaikaistyöttömien määrän ennakoidaan vähenevän samaa tahtia, mutta sitten hidastuvan. Vuonna 2020 työttömistä olisi pitkäaikaistyöttömiä selvästi useampi kuin nykyisin.

Konkarit nostavat työllisyyttä

Eläkeuudistus on nostanut ikääntyneiden työssäoloa siinä määrin, että se näkyy työllisyysasteessa. Muutos on tapahtunut vähitellen 2000-luvulla.

Tilastokeskuksen mukaan yli 55–64-vuotiaiden työllisyys on noussut kymmenessä vuodessa 55 prosentista 62,5 prosenttiin.

TEM:n neuvottelevan virkamiehen Johanna Alatalon mukaan ikäluokan työllisyyttä on nostanut mm. sairauseläkkeiden vähentyminen.

Tilastojen mukaan kouluttautuneet jatkavat työelämässä iäkkäämmiksi kuin koulutusta vailla olevat. Nykyisin miltei kaikilla konkareilla on ainakin ammattitutkinto. Vielä kymmenen vuotta sitten eläkkeelle lähti työntekijöitä, joilla oli vain kansakoulututkinto.

Tänä ja ensi vuonna työvoiman määrä kasvaa kysynnän takia 32 000 henkilöllä. Heistä 13 000 on 60–74-vuotiaita.

Teollisuuteen uusia työpaikkoja

Työllisyys paranee pitkästä aikaa myös teollisuudessa. Alkuvuodesta kasvu on ollut TEM:n mukaan merkittävää. Teollisuuden tuottavuus alkoi kasvaa jo loppuvuodesta 2015, mutta työllisyys kunnolla vasta viime vuoden lopusta.

Rakentamisessa työllisyys on kohentunut kolmatta vuotta peräkkäin. Rakennettujen työmaiden määrä on kasvanut jyrkästi, mutta tulevaisuus ei näytä yhtä hyvältä, sillä myönnettyjen rakennuslupien määrä on viime aikoina pudonnut.

Työllisyyden kasvusta puolet tulee palvelusektorilta, yhteensä 42 000 työpaikkaa.

Palvelusektorin hyvistä näkymistä huolimatta erot alan sisällä ovat suuret. Kaupassa, kuljetuksessa ja varastoinnissa työllisyys on pysynyt pari vuotta samalla tasolla. Kasvua on ollut viihteessä ja virkistyksessä, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa, koulutuksessa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Ensi vuonna työllisyyden kasvua hidastavat kohtaanto-ongelmat.

TEM:n Alatalo kertoo, että keskimääräistä hankalammasta työttömyydestä kärsivilläkin alueilla on pulaa tietyistä ammattiosaajista. Joka puolella Suomea on pulaa terveydenhoitajista, mutta myös muista alan ammattilaisista. Rakennusalan osaajapulaa ovat helpottaneet ulkomailta tulleet työntekijät.