Jarmo Lintunen

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvontaan on tullut kysymyksiä kaksinkertainen määrä toisen toimintavuoden aikana. SAK jatkaa kaikille avointa neuvontapalvelua vuoden 2018 loppuun omalla rahoituksellaan.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonta on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja Helsingin kaupungin hallinnoimaa Töissä Suomessa -hanketta.

Vuoden 2016 maaliskuussa avattuun maksuttomaan palveluun yhteyttä ottaneista ulkomaalaistaustaisista työntekijöistä noin joka toinen työskenteli palvelualalla. Useampi kuin joka viides kysyi kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksesta, 18 prosenttia matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan työehtosopimuksesta, 8 prosenttia kaupan alan ja 3 prosenttia yksityisten sosiaalipalveluiden alan sopimuksesta.

Joka kymmenes maksutonta juridista neuvontaa pyytänyt työskenteli toimihenkilönä ICT-alalla. Yhteyttä ottaneista rakennusalalla työskenteli kymmenen prosenttia ja teknologiateollisuudessa 7 prosenttia.

– Palvelualan yleisyyttä selittää, että ulkomaalaistaustaiset työntekijät saavat usein heidän ensimmäisen työpaikkansa Suomessa palvelualoilta. Palveluala korostui myös neuvontamme ensimmäisenä vuonna, Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan lakimies Sari-Anne Salminen toteaa.

Ongelmia syntyy hänen mukaansa helpommin, jos ulkomaalaistaustainen työntekijä ei osaa vielä suomen kieltä kunnolla. Yhteydenottajista valtaosa eli noin 95 prosenttia kysyy neuvoja englanniksi.

ILMOITUS

Noin joka toinen yhteydenottajista oli kotoisin Euroopasta − eniten yhteyttä ottivat venäläiset, puolalaiset ja virolaiset. Toiseksi eniten palveluun ottivat yhteyttä aasialaiset, joita yhteydenottajista oli noin 40 prosenttia.

Palkka-asiat ja oleskelulupaan liittyvät asiat

– Eurooppalaisia askarruttivat useimmiten palkka-asiat ja palkkasaatavat, kun taas Aasiasta ja Afrikasta kotoisin olevat kysyivät usein oleskelulupaan liittyviä asioita, Salminen kertoo.

Palkasta kysyi noin joka neljäs palveluun yhteyttä ottanut. Työsuhteen päättämisestä kysyi 14 prosenttia ja työsopimuksesta 13 prosenttia yhteydenottajista.

SAK etsii rahoitusta

Euroopan sosiaalirahaston rahoitus hankkeelle loppuu elokuussa. SAK:n ja Helsingin kaupungin lisäksi mukana hankkeessa ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan liitto, Uudenmaan TE-toimisto, Uudenmaan ELY-keskus, Helsingin seudun kauppakamari ja monikulttuurijärjestöjen verkosto Moniheli.

Hankkeen kustannuksiin ovat osallistuneet myös Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL.

Salminen kertoo, että SAK etsii parhaillaan rahoitusta, jotta maahanmuuttajapalvelua voitaisiin jatkaa ensi vuonna ja jotta siitä saataisiin pysyvä palvelu.

– Jotta maahanmuuttajien alku työelämässä ei jumiutuisi väärinkäsityksiin, tarvitsevat he palvelumme kaltaista maksutonta juridista työelämäneuvontaa, hän sanoo.

Maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan palvelut näkyvät myös kansainvälisiä työntekijöitä ja heitä työllistäviä työnantajia palvelevan International House Helsingin palveluissa.