Jarkko Mänttäri

Ulkomailla tehty työ ei vapauta tutkijaa kotimaan eettisistä ohjeistuksista.

Kotimaan tiukat tutkimuseettiset pelisäännöt ovat voineet houkutella eurooppalaisia tutkijoita siirtämään esimerkiksi aineiston hankinnan maahan, jossa vastaaviin rajoitteisiin ei törmää.

EU:n Horizon 2020 rahasto ja sen tukema TRUST-hanke ovat julkaisseet eettiset ohjeet, joissa tutkijoita ohjataan noudattamaan samoja tutkimuseettisiä sääntöjä ja käytäntöjä sekä kotimaassaan että ulkomailla.

EU myöntää tutkimusrahoitusta Horizon 2020 rahastosta. Hakiessaan taloudellista tukea tutkimukselleen, tutkijan on hakemuksessaan osoitettava, ettei hän aio soveltaa Euroopassa epäeettisiksi tulkittuja tutkimuskäytäntöjä unionin ulkopuolellakaan.

Taideinstallaatiossa olisi haluttu kuvata haavoittavissa oloissa eläviä ihmisiä ilman, että he itse olisivat olleet aktiivisina toimijoina mukana hankkeessa

Eettinen dumppaus, kuten tutkimuksen siirtämistä ulkomaille eettisten sääntöjen kiertämiseksi kutsutaan, on ollut kiellettyä jo vuodesta 2013. Rahoitushakemusten tekijöillä ja niiden käsittelijöillä ei kuitenkaan ole aiemmin ollut selvää ohjeistusta sääntöjen soveltamiseen.

TRUST-hankkeen johtava tutkija Doris Schroeder kertoo nähneensä vuosien mittaan useita rahoitushakemuksia, joiden eettinen asetelma on ollut kyseenalainen. Niihin kuului esimerkiksi tutkimus, jossa diktatuurissa eläviltä työläisiltä olisi haluttu kysyä heidän työoikeuksistaan. Kuvattu asetelma olisi voinut asettaa haastatellut vaaraan. Toisenlainen epäeettisyys piili hankkeessa, jossa taideinstallaatiossa olisi haluttu kuvata haavoittavissa oloissa eläviä ihmisiä ilman, että he itse olisivat olleet aktiivisina toimijoina mukana hankkeessa.

ILMOITUS

Tutkittavia on kunnioitettava ja suojeltava

Uudessa ohjeistuksessa annetaan selviä neuvoja tutkimuksen tekemiseen erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi kotimaassaan kiellettyjä eläinkokeita tutkija ei saa tehdä missään muussakaan maassa, vaikka maan lait sen sallisivatkin. Eikä tutkimukseen osallistuvien heikommalla koulutustasolla, lukutaidottomuudella tai kielimuurilla voi perustella tiedon salaamista tai sen puolinaista selittämistä heille.

Ohjeita annetaan myös tilanteisiin, joissa lainsäädäntö tutkimusmaassa on tiukempi kuin tutkijan kotimaassa. Seksityö on sallittua useassa Euroopan maassa, mutta kielletty esimerkiksi Keniassa. Niin ikään homoseksuaalisuus on laitonta monessa maassa. Niinpä seksityöläisiä tai homoja tutkivien on pidettävä huolta siitä, etteivät he aseta tutkimukseen osallistuvia ihmisiä vaaraan.

Joyce Adhiambo, entinen kenialainen seksityöläinen muistuttaa Naturen haastattelussa, että tutkijoiden ja tutkittavien on kunnioitettava toisiaan. Hänen mielestään tutkijat voisivat käyttää etuoikeutettua asemaansa rohkaisemalla tutkimuskohteitaan aktiivisuuteen ja tarjoamalla heille töitä esimerkiksi tutkimusapulaisina tai tulkkeina.

– Me tulemme huonoista lähtökohdista, mutta meillä on ääni. Meillä on oma kulttuurimme ja tapamme elää. Meillä on perinnetietoa ja jos kuljemme samaa polkua yhdessä, kaikkien tutkimusprojektien tulevaisuus näyttää kirkkaammalta.