Lehtikuva/Win Mcnamee

Twitter ja muu sosiaalinen media antavat tilaa ennakkoluuloille ja vihalle, mutta eivät synnytä niitä.

Donald Trump on ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, jonka pääsääntöinen viestintäkanava on Twitter. Niin ikään hän on ainoa, joka käyttää sosiaalista mediaa poliittisten kilpakumppaneidensa tai muiden vastustajikseen kokemiensa henkilöiden suorasanaiseen herjaamiseen.

Trumpin seuraajajoukko Twitterissä kasvaa jatkuvasti. Tällä hetkellä häntä seuraa 53,2 miljoonaa ihmistä. Osalle kyseessä on lähinnä viihde, mutta osa seuraajista, kenties enemmistökin, muodostunee presidentin kannattajista.

FBI:n tilastojen mukaan muslimeihin kohdistuneet viharikokset ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa rajusti Trumpin presidenttikauden aikana. Warwickin yliopiston tutkijat Karsten Müller ja Carlo Schwarz lähtivät tutkimuksessaan testaamaan oletusta, jonka mukaan Trumpin islamiin liittyvät twiitit ja muslimeihin kohdistuneet viharikokset olisivat suoraan yhteydessä toisiinsa.

Trumpin presidenttikaudella muslimeihin kohdistuneet viharikokset ovat tavallisempia kuin koskaan.

Tutkijat valitsivat aineistokseen FBI:n viharikostilastot vuosien 1990 ja 2016 väliltä. Heidän ensimmäinen havaintonsa oli, että Trumpin presidenttikaudella muslimeihin suunnattuja viharikoksia tehtiin enemmän kuin koskaan. Ne olivat jopa yleisempiä kuin George W. Bushin kaudella syyskuun 11. WTC-iskujen jälkeen.

Toinen olennainen tutkimustulos oli, että Trumpin islamiin liittyvät twiitit ja muslimeihin kohdistuneet viharikokset kulkivat käsi kädessä. Trumpin yhden viikon aikana twiittaamia islam-teemaisia kannanottoja seurasi viharikosten lisääntyminen seuraavien päivien ja viikkojen mittaan. Yhteys löytyi vain muslimeihin kohdistuneiden viharikosten määrästä, muihin vähemmistöihin kohdistuneisiin viharikoksiin presidentin twiiteillä ei havaittu vaikutusta.

ILMOITUS

Vihan ilmaisu on aiempaa hyväksytympää

Müller ja Schwarz selvittivät myös Trumpin twiittien yhteyttä viharikoksiin alueittain. Selvisi, että presidentin islamiin liittyneet twiitit aiheuttivat piikkejä viharikoksiin nimenomaan niillä alueilla, joilla Twitterin käyttö on yleisintä.

Olisiko kyse sitten siitä, että Twitterin käyttäjät ylipäätään ovat taipuvaisempia viharikoksiin tai kenties islam-vihamielisiä republikaaneja? Itse asiassa tulokset osoittivat päinvastaiseen suuntaan.

Twitteriä käytetään eniten alueilla, joilla demokraatteja asuu enemmän kuin republikaaneja, ja joilla elävät ihmiset edustavat monia etnisiä taustoja. He myös käyttivät uutislähteinään todennäköisemmin jotain muuta kanavaa kuin Trumpin suosimaa Fox Newsia. Alueet eivät olleet keskimääräistä rikollisempia tai köyhempiä, eikä niillä tehty yleensä sen enempää viharikoksia kuin muuallakaan.

Tutkijat huomauttavat, että vaikka Trumpin twiittien ja viharikosten välillä on ajallinen yhteys, siitä ei voi päätellä mahdollisia syy-seuraus -suhteita. Toisin sanoen korrelaatio siis löytyi, mutta kausaliteetista ei ole varmuutta.

Müller ja Schwarz tyytyvätkin toteamaan, että Trumpin presidenttikauden aikana ennakkoluulojen ja vihamielisten näkemysten esittämisestä on tullut aiempaa hyväksyttävämpää. Sosiaalinen media auttaa kaukana toisistaan asuvia samanhenkisiä ihmisiä löytämään toisensa. Se tarjoaa myös valmiiksi ennakkoluuloja ja vihaa hautoville ihmisille mahdollisuuden ilmaista näkemyksiään politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Syntipukkia sosiaalisesta mediasta ei siis ole syytä tehdä, vaan senkin kohdalla pätee vanha totuus: ei kannata syyttää peiliä, jos naama näyttää vinolta.


Hyvä lukija!

Kiitos, että luit jutun. Tämä juttu on kirjoitettu kotiin tilattavaan lehteemme.

Jokainen tilaus vahvistaa toimituksemme resursseja kirjoittaa luotettavia uutisia ja juttuja verkkoon.

Tilaa nyt Kansan Uutiset. Edistät moniäänistä journalismia!

Tarjoushintaan kotiin kannettuna 20 €/2 kk. Sähköinen digilehti alkaen 4,90 €/ kk.