Tuotteiden ja palvelujen yhteydessä näkyvien merkkien tarkoituksena on antaa kuluttajalle tietoa tuotteen tai palvelun alkuperästä, ympäristövaikutuksista tai vaikkapa nimisuojasta. Tieto auttaa ostopäätöstä tehdessä.

Ympäristömerkillä varustettu tuote tai palvelu kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin muut vastaavat tuotteet. Kuluttaja voi olla varma, että tuotteessa ei ole käytetty ympäristölle haitallisia aineita kuten klooriyhdisteitä.

Yritysten täytyy anoa merkkiä tuotteilleen, mutta merkin käyttö on lopulta yrityksille vapaaehtoista. Ympäristömerkkiä vailla oleva tuote voi ympäristön kannalta olla yhtä hyvä kuin merkillä varustettu.

Pohjoismainen ympäristömerkki (miljömärkt) eli vihreävalkoinen tyylitelty joutsen ja Euroopan unionin EU Ecolabel -ympäristömerkki kertovat, että ympäristöystävällisyys on otettu huomioon tuotteen koko elinkaaressa.

Reilusti tuotettua

Reilun kaupan merkki osoittaa, että tuote tai raaka-aine on valmistettu kestävän kehityksen mukaisesti. Tuotteisiin kuuluu elintarvikkeiden lisäksi kukkia, kosmetiikkaa, puuvillaa sekä urheilupalloja.

Reilun kaupan eli Fair Traden tavoitteena on vähentää köyhyyttä ja parantaa kehitysmaiden viljelijöiden asemaa muun muassa maksamalla työntekijälle takuuhinta tuotteista. Merkillä on myös tiukat ympäristökriteerit. Kaikki tilat ja tuottajat tarkastetaan säännöllisesti. Valvontaa hoitaa puolueeton yritys.

ILMOITUS

Tuotteita tuotetaan 70 kehitysmaassa ja myydään 125 maassa.

Kolmannes kestävästi tuotetusta kahvista on UTZ-luokiteltua. Myös teehen ja kaakaoon keskittynyt UTZ-sertifikaatti takaa, että tuotanto on sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti tuotettua. UTZ eroaa Reilun kaupan merkistä siinä, että tuottajat eivät saa tuotteistaan takuuhintaa, mutta heille maksetaan UTZ-lisää. Sertifikaatti on maailmanlaajuinen.

Ympäristöystävällisyydestä ja kestävästä kehityksestä kertoo myös Rainforest Alliancen sammakkomerkki. Vähintään puolet merkityn tuotteen sisällöstä on oltava peräisin sertifioidulta tilalta. Sammakkomerkillä varustettuja tuotteita ovat muun muassa kahvi, tee, kaakao, suklaa, banaanit, palmuöljy ja kukat.

MSC-kalastusmerkki kertoo, että kala on pyydetty ekologisesti kestävällä tavalla. Merkin myöntää määräajaksi riippumaton, kansainvälinen organisaatio Marine Stewardship Council.

Eettistä informaatioteknologiaa

Pupumerkki on eläineettisen kosmetiikan tunnus.

Sitä voivat käyttää tuotteissaan yritykset, jotka noudattavat eurooppalaisten ja amerikkalaisten eläinsuojelujärjestöjen yhteistä kansainvälistä eläinkokeettoman kosmetiikan standardia, Humane Cosmetics Standard HCS:ia.

IT- eli informaatioteknologian tuotteillakin on oma laatumerkkinsä. TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Merkki myönnetään, jos yritys sitoutuu tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutusten minimointiin, noudattaa tuotantolaitoksissaan yhteiskuntavastuuta ja turvaa työntekijöidensä oikeudet. Myös ergonominen muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu merkin saaneissa tuotteissa.

Sertifikaatin myöntää TCO Development, joka sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa.

Sarjassa käydään läpi erilaisia pakkausmerkintöjä, jotka kertovat tuotteen alkuperästä, ympäristövaikutuksista ja tuotantotavasta.