Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

– Omatoimisen työnhaun mallin tavoitteena on, että työnhakija keskittyisi olennaiseen eli hakemaan työtä, työministeri Jari Lindström perusteli.

Työministeri Jari Lindström (sin.) esitteli torstaina työttömien omatoimisen työnhaun mallin ja uuden työttömyysturvan seuraamusjärjestelmän, niin sanotun aktiivimalli kakkosen.

Kyseessä on esitysluonnos, joka lähtee lausuntokierrokselle. Eduskuntaan hallituksen lakiesitys tulee syysistuntokaudella. Lain voimaantulo riippuu maakuntauudistuksen aikataulusta.

– Omatoimisen työnhaun mallin tavoitteena on, että työnhakija keskittyisi olennaiseen eli hakemaan työtä, totesi ministeri Lindström mallin esittelytilaisuudessa.

Neljän kuukauden jälkeen työttömyysturvaetuus lakkaa kokonaan ja voimaan astuu työssäolovelvoite.

Työnhakijalta edellytetään omatoimisesti neljän työpaikan hakemista kuukaudessa. Haettavien työpaikkojen määrää voivat vähentää hakijan heikot valmiudet, alueen heikko työmarkkinatilanne sekä mahdollinen ammattitaitosuoja.

Ammattitaitosuoja kestää kolme kuukautta, jonka aikana työnhakija on velvollinen hakemaan vain oman alansa töitä.

ILMOITUS

Karenssi ja työssäolovelvoite

Työnhakijan tulee ilmoittaa työnhaustaan kuukauden välein verkkopalvelussa tai muulla sovitulla tavalla. Jos työnhakuvelvoite ei täyty, hakijaa muistutetaan ensimmäisen kuukauden jälkeen työttömyysetuuden vastikkeellisuudesta.

Mikäli työnhaun laiminlyönti jatkuu, seurauksena on karenssi porrastetusti. Toisen kuukauden jälkeen karenssi on 10 päivää ja kolmannen jälkeen 20 päivää. Neljän kuukauden jälkeen työttömyysturvaetuus lakkaa kokonaan ja voimaan astuu työssäolovelvoite.

Työttömyysturvalle pääsee takaisin kolmen kuukauden työssäolon jälkeen.

Lisäksi varmasta, vähintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä kieltäytymisestä seuraa 90 päivän karenssi.

Nykyiseen aktiivimalliin työttömyysturvan karenssi ei vaikuta. Karenssin päätyttyä aktiivimallin tarkastelujakso alkaa alusta. Jos etuutta oli ehditty alentaa jo ennen karenssia, alenema poistuu ja etuus palaa normaalin suuruiseksi.

Työvoimapalveluyritykset mukaan

Keskeistä aktiivimalli kakkosessa on omatoiminen työnhaku. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuvalle laaditaan heti työnhaun alkaessa työllistymissuunnitelma, jonka sisältönä on omatoiminen työnhaku. Suunnitelman toteutumista seurataan kuukausittain.

Maakuntauudistuksen jälkeen työnhakusuunnitelman laatimisesta ja sen toteutumisen seuraamisesta vastaavat maakunnan kasvupalvelut. Maakunta voi myös delegoida tehtävät yksityisille työvoimapalveluyrityksille tai kolmannen sektorin järjestöille.

Työttömyysturvan karenssin voi kuitenkin asettaa vain viranomainen.

Omatoimista työnhakua

Omatoimiseksi työnhauksi luetaan työhakemuksen jättäminen potentiaaliselle työnantajalle, suora yhteydenotto työnantajaan sekä ilmoittautuminen työnvälitystä harjoittavien ja vuokratyövoimaa välittävien yritysten työntekijärekistereihin. Työnhakuvelvoitetta voi täyttää myös osallistumalla erilaisiin rekrytointitapahtumiin.

Vaikka malli tarjoaa vapauksia haettavien työpaikkojen suhteen, työtä pitää kuitenkin hakea työllistymissuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Omatoimiseksi työnhauksi ei hyväksytä sellaisen työpaikan hakemista, johon hakijan valmiudet eivät riitä tai jos hakija on ylipätevä haettavaan työpaikkaan.