Pekka Pajuvirta

Vakuutuslaitokset korvasivat palkansaajille vajaat 130 000 työtapaturmaa vuonna 2017. Määrä on kasvanut 5 prosentilla edellisestä vuodesta, kertovat Tapaturmavakuutuskeskuksen ennakkoarviot.

Nousu ei selity talouskasvun myötä tapahtuneesta työllisten määrän lisääntymisestä, sillä myös tapaturmataajuus on kasvussa. Tapaturmataajuus oli viime vuonna 29,5 työpaikkatapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2016 tapaturmataajuus oli 28,4.

Monilla päätoimialoilla työtapaturmataajuudet nousivat. Poikkeuksen tekee rakennusala, jossa se laski hieman.

Suurinta työtapaturmien lisääntyminen oli hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa. Nousua selittää tukipalveluissa käytettävän vuokratyön lisääntyminen. Vuokratyöntekijöille sattui vuonna 2017 noin 1 000 työtapaturmaa enemmän kuin edellisvuonna.

Vuonna 2017 työpaikkatapaturmissa kuoli 14 työntekijää. Luku on poikkeuksellisen alhainen. Vuonna 2016 työpaikkatapaturmissa sai surmansa 24 ja vuonna 2015 kaikkiaan 27 henkilöä.

ILMOITUS

Tuhannen työmatkatapaturman päivä

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan korvatuista tapaturmista runsaat 104 000 tapahtui työpaikalla ja 23 000 työmatkalla asunnon ja työn välillä.

Työmatkatapaturmat olivat viime vuonna tavanomaista korkeammalla tasolla. Liukkailla keleillä on yhteyttä työmatkatapaturmien taajuuteen. Viime vuoden yhtenä päivänä, 20. helmikuuta sattui 1 000 työmatkatapaturmaa. Keli oli tuolloin erityisen liukas.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tutkimuspäällikön Marja Kaarin mukaan olisi voinut käydä huonomminkin. Tuhannen työmatkatapaturman päivä sattui nimittäin Etelä-Suomen hiihtolomaviikolle, jolloin kodin ja työpaikan väliä liikutaan normaalia vähemmän.

Työpaikkakuolemien määrä laskussa

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä on tällä vuosituhannella laskenut tasaisesti vuoden 2005 huippuluvusta. Silloin henkensä menetti työpaikalla 51 palkansaajaa.

Ammattitauteihin kuolleiden määrässä ei ole tapahtunut oleellista parannusta 2000-luvulla. Niiden määrä on vaihdellut enimmäkseen 100 000 ammattitautikuoleman huonommalla puolella.

Työpaikkatapaturmien määrässä on tapahtunut vain vähän muutosta kuluvalla vuosituhannella. Ainoastaan teollisuudessa suuri alenema tapahtui vuonna 2008–2009, jolloin tapaturmien määrä putosi noin 30 000:sta noin 20 000:een. Asiaa selittää finanssikriisin käynnistämä taloustaantuma, joka kouraisi kovalla kädellä Suomen teollisuutta.

Rakentamisessa on tapahtunut selkeää pudotusta myös tapaturmataajuudessa. Aleneminen alkoi jo ennen finanssikriisiä vuonna 2006. Yli 80 työtapaturmasta miljoonaa työtuntia kohti tultiin 65:een vuonna 2009. Siitä se on edelleen laskenut nykyiseen 60 työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti.

Kirjoituksen tiedot perustuvat Työtapaturmavakuutuskeskuksen tilastojulkaisuihin.