Pekka Pajuvirta

Ammattiliitot Talentia ja SuPer pettyivät varhaiskasvatuslain uusimpaan versioon.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on pettynyt eduskunnan sivistysvaliokunnan mietintöön varhaiskasvatuslakiesityksestä. Pettymyksestään kertoo myös Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

Lisää opettajia

SuPerin mukaan sivistysvaliokunnan mietinnössä on sivuutettu varhaiskasvatuksen suurin ongelma eli suuret ryhmäkoot ja liian pieni henkilöstömäärä.

Ilman lastenhoitajia moni lapsi jäisi kokonaan vaille ammattitaitoista hoitoa ja kasvatusta.

Ammattiliittojen huoli koskee henkilöstöryhmien asemaa jatkossa. SuPeria rassaa se, että esityksen keskeinen osa on lastenhoitajien ja lähihoitajien korvaaminen lastentarhanopettajilla. Esitys nostaa opettajien määrää nostetaan suhteessa lastenhoitajiin.

– Lastentarhanopettajien lisääminen ei nosta varhaiskasvatuksen tasoa, vaikka lakiesitystä markkinoidaan näin, Paavola sanoo.

Hän arvioi, että jos lakiesitys toteutuu, henkilöstön vaihtuvuus lapsiryhmissä on jatkuva. Hän ennustaa lisäksi, että kun sivistysvaliokunnan mietinnän mukaisen tulevan lain vaatimaa henkilöstöä ei ole saatavilla, ja kunnat täyttävät suuren osan lastentarhanopettajien toimista määräaikaisilla sijaisilla

ILMOITUS

SuPer korostaa sitä, että hyvien sijaistenkin saanti voi jatkossa olla hankalaa, koska määräaikaisiin työsuhteisiin on vaikea saada tekijöitä. Uusi laki toisi myös arvioitua huomattavasti suuremman kasvun palkkakustannuksiin.

Sosionomit paitsiossa?

Sosionomitaustaisia lastentarhanopettajia edustava Talentia puolestaan kertoo tiedotteessaan pettymyksestä siihen, ettei sivistysvaliokunta arvosta ammattikorkeakoulusta saatavaa pedagogista ja johtamisosaamista.

– Tämä on yllättävää ottaen huomioon kaiken sen tiedon, jonka asiantuntijat ovat heille lakivalmistelun aikana antaneet, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Liitto ajaa sosionomien kelpoisuuden palauttamista varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden sosionomien kelpoisuutta päiväkodin johtajan tehtävään.

Talentia jatkaa myös kuntien rekrytointien ja työpaikkailmoittelun seurantaa varmistaakseen, että kunnat noudattavat siirtymäsäännöstä. Se edellyttää varhaiskasvatuksen sosionomeille vähintään samaa palkkaa kuin varhaiskasvatuksen opettajille sekä yhtäläistä oikeutta suunnitteluaikaan.

Talentia pitää ongelmana myös sitä, että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävän sisältöä ei ole lakiesityksessä määritelty. Talentia on työstänyt varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävänkuvaa ja viimeistelee sen, kun laki on hyväksytty.

Lastenhoitajat suurin ryhmä

SuPer korostaa sitä, että varhaiskasvatuksen laatua voidaan parantaa pienentämällä lapsiryhmäkokoja. Se vähentäisi työn kuormittavuutta ja houkuttelisi ammattilaisia työskentelemään varhaiskasvatuksessa.

Liitto muistuttaa myös siitä, että suurin osa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on lastenhoitajia.

– Ilman lastenhoitajia moni lapsi jäisi kokonaan vaille ammattitaitoista hoitoa ja kasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa.

SuPer on huolissaan lähihoitajien harjoittelupaikoista ja tulevaisuuden työmahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. Liitto arvioi eri ammattiryhmien yhteistyön olevan keskeinen asia, kun halutaan vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua.

– Lastenhoitajien osaamisen vähättely heikentää työyhteisöjen toimintaa, joka on tähän asti ollut hyvää, SuPerista sanotaan.

Varhaiskasvatuslakiesityksestä äänestetään ensi viikolla.