Liisa Takala

Sekä työaikalakia valmisteleva että sitä valvova ministeriö rikkovat toistuvasti työaikalakia

Uutta työaikalakia valmisteleva työ- ja elinkeinoministeriö sekä työaikalakia valvova sosiaali- ja terveysministeriö rikkovat toistuvasti työaikalakia.

Joukko ministeriöiden virkamiehiä on valmistellut tällä hallituskaudella uusia lakeja sellaisin työaikajärjestelyin, jotka eivät Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn mielestä kestä päivänvaloa.

Kymmeniä tunteja ylitöitä

– Meillä on perusteltuja syitä epäillä, että ministeriöissä paitsi kävellään työaikalain yli myös rikotaan valtion työaikasopimusta, JUKOn neuvottelupäällikkö Markku Nieminen sanoo.

– Esimerkiksi työaikalain valmistelijoille on syntynyt viikoittain kymmenien tuntien harmaa ylityömäärä työnantajan tahdosta, ilman virallisia ylityömääräyksiä ja korvauksia.

Niemiseen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön ylikuormittaneen virkamiehiään sote-uudistuksen valmistelutöillä koko kevään ajan.

ILMOITUS

Lakia rikotaan räikeästi

JUKOn vaatii ministeriöitä panostamaan vahvasti työaikasuojelun ja muun työsuojelun parantamiseen.

– On kestämätöntä, että työaikalakia valmisteleva ministeriö ja myös sitä valvova ministeriö rikkovat lakia näin räikeästi, toteaa JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

– Juuri niiden pitäisi näyttää esimerkkiä asiantuntijatyön työaikasuojelulle.

Löfgren muistuttaa siitä, että hallitus itse on linjannut työaikalain uudistamisesta.

Lakia rikotaan räikeästi.

– Joten on päivänselvää, että lainvalmistelijat kuuluvat työaikalain piiriin nyt ja tulevaisuudessa, hän sanoo.

Löfgren huomauttaa, että aina ylitöitä teetettäessä tulee antaa ylityömääräys ja kaikki työtunnit kirjataan ja korvataan.

Toistuvaa tempoilua politiikassa

Juko arvioi, että lainvalmisteluun osallistuvia virkamiehiä on esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriössä niukasti.

– Toistuva poliittinen tempoilu on kasvattanut virkamiesten työmäärää hallitsemattomasti, Löfgren toteaa.

Kuluvalla hallituskaudella on linjattu työelämän rakenteita ja työelämänlainsäädäntöä uusiksi tiukassa aikataulussa. Monet linjaukset ovat myös jääneet käytännössä toteuttamatta, koska ne ovat olleet ristiriidassa perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten kanssa.

Ei paranna työllistymistä

Esimerkkejä tempoilusta ovat JUKOn mukaan hallituskauden alussa valmistellut ns. pakkolait, jotka lopulta korvattiin työmarkkinajärjestöjen kilpailukykysopimuksella, työsopimuslain muutoshankkeiden valmistelut, joissa pyritään esimerkiksi lieventämään henkilösyihin perustuvia irtisanomisperusteita. JUKOn mielestä muutosten valmistelusta tulisi luopua kokonaan.

– Tosiasiassa ne eivät myöskään paranna kenenkään mahdollisuuksia työllistyä, Löfgren sanoo.

Lakeja valmistelevat virkamiehet kuuluvat JUKOn neuvottelemien virka- ja työehtosopimusten piiriin.