Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Talouden korkeasuhdanne jatkuu vuoteen 2020.

Työllistymisaste nousee vuonna 2020 lähes 72 prosenttiin, joka tarkoittaa 60 000 uutta työpaikkaa, ennustaa Suomen Pankki.

– Suomen talousnäkymät ovat valoisat, kasvusuhdanne on jatkunut laaja-alaisesti jo kolme vuotta ja kasvu on nopeaa. Avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut nopeammin kuin työttömyys on pienentynyt, ennustepäällikkö Juha Kilponen Suomen Pankista totesi tiistain tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Kasvuennusteita on jo kuluvan vuoden osalta korjattu ylöspäin, sillä talouden kehitys on ollut arvioitua vahvempaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Kilposen mukaan erityisesti yli 40-vuotiaiden työllisyys on parantunut korkeasuhdanteen vaikutuksesta. Koko finanssikriisin jälkeisen ajan nuorten aikuisten eli 25–39-vuotiaiden työllisyystilanne on kehittynyt muita ikäryhmiä heikommin.

Rakennetyöttömyys säilynee korkeana

Kilponen suhtautuu varauksella työllisyysasteen jatkuvaan nousuun.

ILMOITUS

– Työllisyyden kasvun rajat tulevat ehkä vastaan vuoden 2020 jälkeen, Kilponen toteaa.

Ennusteen mukaan työvoimaan kuuluvien osuus työikäisistä nousee 80 prosenttiin, joka on korkein osuus sitten vuoden 1989. Samalla työttömyysprosentti jää 7,5 prosenttiin. Vuonna 2008 ennen finanssikriisiä työttömyysprosentti oli 6,4 Tilastokeskuksen mukaan.

Rakennetyöttömyys eli työttömyys, josta on laskettu suhdannevaikutukset pois, jäänee korkeaksi, kahdeksan prosentin tasolle.

– Rakennetyöttömyys voi pienentyä, jos korkeasuhdanne jatkuu pidempään, Kilponen toteaa.

Muista huolenaiheista ennustepäällikkö mainitsee julkisyhteisöjen rakenteellisen alijäämäisyyden sekä kotitalouksien jatkuvan velkaantumisen.

– Pitkään jatkuessaan nämä edellä mainitut vaarantavat tasapainoisen kasvun edellytyksiä, Kilponen ennakoi.

Velkaantuneen kotitalouden on vaikeampi sopeutua mahdollisiin yllättäviin menoihin, kuten korkojen nousuun, asuntojen hinnan laskuun tai tulojen pienenemiseen.

Viennin on vedettävä

Suomen valtion vaihtotase on nyt ylijäämäinen.

Yritysten kannattavuus on noussut vuodesta 2016 lähtien ja investoinnit kasvavat voimakkaasti. Suomen Pankin ennusteen mukaan viennin osuus kasvaa 40 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Tänä vuonna bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvavan 2,9 prosenttia, ensi vuonna 2,2 prosenttia ja vuonna 2020 1,7 prosenttia.

Ennakoitu talouden kehitys on mahdollista, jos vienti jatkossakin vetää. Oman häilyvän lisänsä ennusteeseen tuovat kansainvälisen politiikan epävarmuus ja protektionismi, jota Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat terästullit edustavat.

Kommentit