Lehtikuva/Joel Saget

SAK: Henkilöstön osallistuminen lisäisi sitoutumista tekniseen kehitykseen.

Uuden teknologian käyttöönotolla on vain vähän työllisyysvaikutuksia. Työtehtäviä ei ole siirtynyt lainkaan koneiden tehtäväksi, toteaa kolme neljästä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n työolobarometriin osallistuneesta.

Työolobarometrissa kysyttiin noin 1 200:lta SAK:n liittojen henkilöjäseneltä teknologian vaikutuksista työelämään.

– Robotisaatio ei näyttäydy ilmiönä arjen työssä duunarialoilla, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila toteaa.

Keskusjärjestön maaliskuisen luottamushenkilöpaneelin mukaan yksi neljästä kyselyyn vastanneista kertoi työntekijämäärän vähentyneen teknologisten uudistusten takia SAK:laisilla aloilla.

Eniten viimeisen vuoden aikana uusi teknologia on vaikuttanut teollisuudessa, jossa 18 prosenttia vastaajista kertoo työpaikkojen määrän lisääntyneen. 12 prosenttia kertoo teollisuuden työpaikkojen vähentyneen.

ILMOITUS

Teknologian katsotaan lisänneen kontrollia ja valvontaa työpaikoilla. Kuljetusalalla peräti 85 prosenttia vastanneista on tätä mieltä.

Henkilöstö sivuutetaan päätöksenteosta

Suurin osa paneeliin vastanneista kertoo, etteivät työntekijät ole päässeet vaikuttamaan päätöksentekoon uudesta teknologiasta. Joka kymmenennellä on myönteisempi kokemus.

Antila on huolissaan henkilöstön sivuuttamisesta päätöksenteosta.

– Kehittämällä työpaikkoja päästään siihen, että heidät otetaan mukaan vaikuttamaan. Se lisää tuottavuutta ja työntekijöiden sitoutuneisuutta, joka on tärkeää työuria pidennettäessä, Antila toteaa.

Julkisella sektorilla joka kolmas työntekijä on päässyt vaikuttamaan suunnitteluvaiheeseen. Teollisuudessa, yksityisillä palvelualoilla ja kuljetusaloilla osallistumisen mahdollisuus on pienempi.

Kevyempää vai pakkotahtisempaa työtä

Teknologia on Työolobarometrin mukaan siirtänyt yksitoikkoisia ja raskaita työtehtäviä ihmiseltä koneelle, mutta joissakin tapauksissa jättänyt työntekijälle aiempaa kapea-alaisemman ja pakkotahtisemman työn.

Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että uusi teknologia on tehnyt työstä kiinnostavampaa. Puolet kertoo työnsä hidastuvan tai jopa keskeytyvän tuon tuostakin laitteiden toimintahäiriöiden vuoksi. Joka kolmas tuntee olevansa teknologian armoilla. Silti kolmasosa kokee uuden teknologian lisänneen työssään turvallisuudentunnetta.

Uuden teknologian luomasta tuottavuudesta palkitaan työntekijöitä eri tavoin. Julkisella sektorilla sekä alle 20 henkeä työllistävissä työpaikoissa työntekijöitä palkitaan lisätuottavuudesta vähiten. Teollisuudessa tuottavuuden kasvusta hyötyy lähes joka toinen työntekijä.