Me käytämme päivittäin tavaroita, joiden komponenttien raaka-aineet ovat peräisin kaivoksista. Kännykkä ei toimi ilman kaivannaisia. Vasemman nimettömän sormus on kulkenut käteen kaivokselta. Koulu lämpiää maasta kaivetulla uraanisähköllä.

Kaivannaismineraalit ja alkuaineet ovat uusiutumattomia luonnonvaroja, eli niiden määrä maapallolla on rajallinen. Siksi niitä tulee käyttää säästeliäästi. Ensisijaista on käytön minimointi ja kerran käytetyn kierrättäminen uudelleenkäyttöön.

Vaikka kuinka tehostaisimme kierrätystä, niin tarvetta kaivoksille on myös jatkossa. Etenkin sähköautojen määrän lisääntyessä kaivannaisten kysyntä kasvaa. Suomen maaperä on kaivoksille otollinen ja kaivoslainsäädäntömme houkuttelee tänne kaivoksia.

Suomi onkin lainsäädännön osalta kaivosten banaanivaltio. Lakimme mahdollistaa kaivosalueiden valtaamisen kenelle vaan ja kaivannaisten etsimisen mistä vaan, eikä kallioperästä louhituille arvokkaille mineraaleille laiteta hintaa.

Kaivoslakia onkin välttämättä uudistettava. Me tämän ajan ihmiset emme voi välitön etu mielessä antaa kaivosyhtiöiden raastaa kansallisvarallisuuttamme pilkkahintaan ja jättää ympäristöhaittoja yhteiskunnan maksettavaksi. Kallioperämme rikkauksien käyttö on korvattava esimerkiksi kaivosveron kautta, eli kaivosyrityksen tulisi maksaa veroa louhitun määrän perusteella. Kaivostoiminnan jäteongelma, sivukivet, pitää ratkaista kestävästi.

ILMOITUS

Kaivosluvan myöntämisen ehdoksi tulee asettaa kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon myös asukkaiden, muiden elinkeinojen ja alueiden käyttäjien edut. Kaivoslupaa ei pidä myöntää, mikäli kokonaishyödyt ovat miinuksella.

Myös malminetsintää tulee rajoittaa. Nyt valtauksia voi tehdä myös luonnonsuojelualueilla. Tämä pitää kieltää. Lisäksi kunnille tulee antaa yksiselitteinen oikeus estää kaivosten perustaminen päättämällään alueella.

Myös ympäristövalvonnassa on ollut puutteita. Kaivoksilla on aina ympäristövaikutuksia, mutta niiden tulee olla siedettäviä ja hallittavia. Ympäristöluvituksen ja lupien valvonnan osaaminen ja riippumattomuus on varmistettava.

Kaivokset työllistävät Suomessa. Kuitenkin iso osa arvosta valuu ulkomaille voittojen ja jalostuksesta saatavan arvonnousun kautta, ympäristöongelmien jäädessä kotimaahan. Kaivosjätit hallitsevat myös verosuunnittelun. Olisikin toivottavaa, että kasvava osuus jalostuksesta tapahtuisi Suomessa, jotta kaivannaisten arvosta suurempi osa jäisi tänne.

Metallien jalostus luotiin Suomeen valtionyhtiöiden kautta, mutta vuosien saatossa yhtiöt on myyty ulkomaille. Uutta yritystä on nyt Terrafamen kaivoksella akkumineraalien tuotannon osalta. Voisiko valtio-omistuksen kautta vauhdittaa yhteisten luonnonvarojemme jatkojalostusta Suomessa?