Emma Grönqvist

Job’d:n lisäksi Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeeseen kuuluvat Buddyschool, Vertaisvalamiehistö, MakeSomeNoise ja vanhemmuuden tukeminen.

Vanhemmuutta tukevassa pilotissa vahvistetaan vanhempien tuntemusta koulutusjärjestelmästä ja työelämästä sekä nuoren unelmista ja kyvyistä.

Sippola sanoo, että vanhempien ja nuorten toiveet ja tavoitteet eivät aina kohtaa. Vanhemmat saattavat haluta lapsistaan esimerkiksi lääkäreitä, vaikka näillä ei olisi uralle vaadittavia kykyjä tai vahvuuksia.

Lisäksi luodaan toimintamallia, joka antaa maahanmuuttajaperheille työkaluja käsitellä nuorten päihde- tai mielenterveysongelmia.

MakeSomeNoise on puhujafoorumi, joka antaa äänen nuorille itselleen ja parantaa kulttuurista ymmärrystä.

ILMOITUS

– Olemme kouluttaneet viisitoista nuorta puhumaan itsensä puolesta, Irma Sippola kertoo.

MakeSomeNoise puuttuu siihen, että aikuiset puhuvat nuorten puolesta. Maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta keskustelevat yhä liian paljon kantasuomalaiset keskenään. Pilotin myötä maahanmuuttajataustaustaisilla nuorilla on mahdollisuus käyttää omaa ääntään.

Vertaisvalamiehistö puuttuu alle 15-vuotiaiden rikollisuuteen ja etsii keinoja miten auttaa pois siltä polulta. Pilotissa nuoret tukevat toisiaan ja opettelevat vuorovaikutustaitoja. Hankkeen oppeja on siirretty kaupungin muille toimijoille.

Vertaisuuteen perustuu myös Buddyschool pilotti, jossa vanhemmat oppilaat opettavat nuorempia.

Pilotin tavoitteena on tunnistaa nuorten kyvykkyyksiä ja vahvuuksia ja luoda sen kautta onnistumisen kokemuksia sekä parantaa oppimistuloksia ja opiskelumotivaatiota. Nuorempien opettaminen vahvistaa opettajan oman identiteettiä ja parantaa itsetuntoa.

– Kun oma identiteetti vahvistuu, niin myös oppiminen muuttuu, Sippola toteaa.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa kehitellään jatkuvasti uusia toimintamalleja yhdessä nuorten ja asiantuntijoiden kanssa.