Emma Grönqvist

Maahanmuuttaja-nuorten Helsinki

Tammikuussa 2016 alkanut viisivuotinen hanke.

Pyrkii parantamaan nuorten yhdenvertaista asemaa työelämän, koulutuksen ja sosiaalisen ympäristön alueilla.

Luo viiden pilotin avulla tukiverkkoja eri alueille.

Hankkeen aikana luotavat toimintamuodot jäävät pysyviksi.

Toimintamuodot sopivat kaikille nuorille.

Peruskoulun jälkeen maahanmuuttajataustaisista nuorista 25 prosenttia jää työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle. Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankeen työelämäpilotti Job’d luo uutta työtä ja auttaa nuoria saamaan ensimmäisiä kokemuksia työelämästä.

Syyt maahanmuuttajanuorten heikkoon työllistymiseen vaihtelevat yksilökohtaisesti. Muun muassa sosiaalisten verkostojen puute, ennakkoluulot, koulumenestys ja heikko kielitaito vaikuttavat asiaan. Nuoret myös kokevat, etteivät he pääse edes työhaastatteluun vieraskielisen nimen vuoksi.

– Tilastoero maahanmuuttajanuorten ja kantasuomalaisten välillä ei johdu nuorista vaan systeemistä. Tämä tietysti passivoi nuoria, ja jokainen tällainen nuori on tappio yhteiskunnalle, sanoo Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen projektipäällikkö Irma Sippola.

Tammikuussa 2016 alkaneeseen viisivuotiseen hankkeeseen kuuluu kaikkiaan viisi pilottia, joiden avulla pyritään parantamaan nuorten yhdenvertaista asemaa työelämän, koulutuksen ja sosiaalisen ympäristön alueilla.

– Luomme toimintamuotoja, jotka jäävät pysyviksi ja sopivat kaikille nuorille, Sippola sanoo.

Hanketta rahoittaa Me-säätiö.

Uutta työtä nuorille

Yksi hankkeen piloteista on työelämään keskittyvä Job’d.

– Pilotin tarkoituksena on tuottaa oikeita työkokemuksia, motivaatiota ja osaamista. Luomme uutta työtä, kuten esimerkiksi veteraanien ja ikäihmisten apu ja piristäminen, kertoo pilotin koordinaattori Sami Komppula.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeessa rakennetaan pysyvää mallia työn lahjoittamiseen nuorille Helsingissä. Kaikki työtehtävät ovat sellaisia, että ne lisäävät alueellista hyvinvointia. Työllistäjänä voi olla järjestö, yritys tai yksityishenkilö. Työmahdollisuuksissa huomioidaan erityisesti maahanmuuttajanuoret, mutta nyt kehitettävät mallit sopivat kaikille nuorille.

– Tämän vuoden loppuun mennessä yli tuhannelle nuorelle on tarjottu ensimmäisiä työkokemuksia ja kokemukset poikivat lisää töitä, Komppula sanoo.

– Emme ole rakentamassa mitään keikkatyöpalvelua. Pilotin kautta tarjotaan ensimmäisiä työkokemuksia, jotka toimivat sysäyksenä sekä työnhakijalle että työnantajalle, Sippola huomauttaa.

Myös Helsingissä tapahtumia järjestävillä tahoilla on mahdollisuus osallistua nuorten työllistämiseen tarjoamalla heille ensimmäisiä työkokemuksia. Työnantajalle lisätyövoima on maksutonta, mutta sillä ei saa korvata olemassa olevia työtehtäviä.

Suuntaa elämälle

Tähän mennessä pilotti on tavoittanut yli 500 nuorta ja työtunteja on hankkeen aikana kertynyt noin 20 000.

Digitaaliset sovellukset mahdollistavat hankkeen etenemisen. Job’d käyttää yhtenä työvälineenä Treameria, jonka kautta nuorten työllistäminen on helppoa. Sovellus mahdollistaa myös sen, että nuoret saavat palkkansa viikon sisällä työsuorituksesta.

Pilottiin ovat osallistuneet myös Susanna Halonen,16, ja Isma-lil Abdullahi, 19. Molempien kokemukset ovat olleet positiivisia.

– Olin kuullut vanhusten auttamisesta, mutta tulin vähän myöhässä siihen. Sitä kautta kuitenkin päädyin mukaan pilottiin, Abdullahi kertoo viitaten veteraaniapuun, joka tarjoaa apua ja seuraa veteraaneille.

Tämän vuoden loppuun mennessä yli tuhannelle nuorelle on tarjottu ensimmäisiä työkokemuksia.

Job’d voi toimia pontimena Treamerin käytölle, jonka kautta on saatavilla monipuolisia työtehtäviä.

– Se on auttanut minua tosi paljon monessa jutussa, sen avulla olen nyt saanut oikean työpaikan Burger Kingistä, jossa olen heinäkuussa alkavaan armeijaan asti.

Halonen on ollut hoitamassa vanhuksia ja lapsia sekä ollut toimistoapulaisena ja siivoamassa. Hänen mielestään töitä on ollut helppo löytää. Työkokemuksesta on ollut apua myös kesätyön saamisessa.

– Hain kesätöihin kotihoitoon Helsingin kaupungille ja laitoin hakemukseen, että olen aikaisemminkin tehnyt samantyyppistä työtä. Keikkoja tehdessä olen nähnyt millaista työ on ja se auttoi tajuamaan, että tykkään tästä työstä. Luulen, että se antaa suuntaa myös tulevaisuuden ammatille.

Abdullahi puolestaan on muun muassa pakannut sushia rasioihin, ollut muuttoapuna ja tehnyt paljon autonkuljetustöitä

Palaute motivoi

– Työllistymisessä vaikeinta oli aluksi se, että 15-vuotiaa-na minulla ei ollut mitään työkokemusta. En osannut tuoda itseäni oikein esille, Halonen muistelee.

CV – tai profiili, kuten asia Treamerissa ilmaistaan – on ratkaiseva työn saannin kannalta. Profiilissa kerrotaan muun muassa koulutuksesta, aiemmasta työkokemuksesta ja omasta itsestään. Jokaisen työtehtävän jälkeen profiiliin tulee työnantajan antama palaute.

– Tykkään, kun palautteessa kerrotaan esimerkiksi, että olen luotettava, Abdullahi sanoo.

Palautteen myötä myös itseluottamus lisääntyy.

– On tullut lisää vastuullisuutta ja olen oppinut työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa, hän jatkaa.

Molemmat nuoret kertovat, että palaute motivoi tekemään töitä ja yrittämään parhaansa. Abdullahi ja Halonen kehuvat työnantajiaan ja sanovat, että hyvät ja selkeät ohjeet ovat tärkeitä.

– Se auttaa molempia osapuolia. Työnantaja osaa sanoa mitä hän toivoo tehtävän ja työntekijä osaa sitten tehdä sen, Halonen toteaa.

Työtehtävien myötä myös mahdollinen tulevaisuuden ammatti on alkanut selkiytyä.

Kielilukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut Abdullahi aikoo hakea armeijan jälkeen poliisikouluun.

– Minä haluaisin työskennellä ihmisten kanssa, mutta on niin monta erilaista työtä, joissa voi olla ihmisten kanssa. Onneksi on vielä aikaa miettiä, Halonen pohtii

Töitä tapahtumissa

Idän kyläjuhla oli ensimmäinen tapahtuma, johon nuoria palkattiin avuksi Job’d pilotin myötä.

– Aiemmin esimerksi tavaroita ovat olleet kantamassa ihmiset vapaaehtoisina työpäiviensä jälkeen, eihän siinä ole mitään järkeä, Sippola sanoo.

Nuorille annettavat työtehtävät eivät ole keneltäkään pois, mutta niiden avulla voidaan helpottaa monia asioita.

– Nämä työt sopivat hyvin myös vasta Suomeen tulleille, sillä vaikkapa tuolien kantamiseen ei kielitaitoa tarvita, Komppula huomauttaa.

Tapahtumissa nuorille tarjottavien töiden tuleekin olla selkeitä ja hyvin ohjattuja.

Osallistuminen ja palkan saaminen voivat toimia kimmokkeena sekä kielen oppimiseen että töiden tekemiseen. Komppula kertoo esimerkkinä nuoresta, joka ei ollut kovin innostunut työllistymisestä, mutta palkan saaminen työstä muutti asennetta.

Job’d pilotin kautta tehtävistä töistä valtaosa on sellaisia, että niiden tekeminen onnistuu kaikilta. Veteraanien ja vanhusten kanssa työskentelevät nuoret kuitenkin saavat koulutusta ennen töihin menoa.

Hankkeen tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Sippola ja Komppula ovat tilanteeseen supertyytyväisiä.

Job’d on myös lähtenyt positiivisella tavalla käsistä. Suomesta mukaan ovat hyppäämässä ainakin Turku, Lappeenranta, Jyväskylä ja Kuopio. Hanke on herättänyt myös paljon kansainvälistä kiinnostusta.

Maahanmuuttaja-nuorten Helsinki

Tammikuussa 2016 alkanut viisivuotinen hanke.

Pyrkii parantamaan nuorten yhdenvertaista asemaa työelämän, koulutuksen ja sosiaalisen ympäristön alueilla.

Luo viiden pilotin avulla tukiverkkoja eri alueille.

Hankkeen aikana luotavat toimintamuodot jäävät pysyviksi.

Toimintamuodot sopivat kaikille nuorille.